Resolució de la convocatòria del premir al millor article 2015 a Investigadors/res Predoc, Residents i Infermers/res-Llevadors/res-Fisioterapeutes

Desprès de la convocatòria dels premis a la millor publicació de recerca en les categòries: 1- Investigadors/res predoctorals 2- Residents 3- Infermers/res, Llevadors/res o Fisioterapèutes Ha sortit publicada la reso