Un estudi impulsat a Lleida demostra la validesa de l’ecografia arterial per predir la progressió de la malaltia ateromatosa en pacients amb malaltia renal crònica

La progressió de la malaltia renal crònica està relacionada amb la progressió de la malaltia ateromatosa (càrrega de greix a les artèries)

Lleida, 12 de maig 2016 La progressió de la malaltia renal crònica (MRC) està relacionada amb la progressió de la malaltia ateromatosa (càrrega de greix a les artèries), de manera que es confirma l’associació entre les dues malalties i s’explica per què és tan elevada la incidència de patologia cardiovascular (ictus o infarts, causats per l’acumulació de greix a les artèries) en els malalts renals, segons un article publicat a la revista Clinical Journal of the American Society of Nephrology. El mateix article demostra la validesa de l’ecografia arterial per predir la progressió de malaltia ateromatosa en pacients amb malaltia renal crònica, una tècnica no invasiva, indolora i econòmica que permet fer el diagnòstic precoç i evitar futurs episodis vasculars. L’article titulat “Predictors of Subclinical Atheromatosis Progression over 2 Years in Patients with Different Stages of CKD” es basa en els resultats de l’estudi Nefrona (Observatorio Nacional de Aterosclerosis en Nefrología), un projecte impulsat i liderat per la UDETMA del Servei de Nefrologia de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova i pel Grup d’Investigació de Nefrologia Experimental de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida. Aquests primers resultats han analitzat les proves realitzades a 1.553 pacients amb MRC, als quals es van fer ecografies d’artèries caròtides i femorals en dues ocasions separades per 24 mesos, per veure la seva progressió. Precisament, l’ús de tècniques com l’ecografia arterial també s’està portant a terme en el projecte ‘El bus de la salut’, que permetrà conèixer l'estat de salut de les artèries i la prevalença de malaltia renal oculta en una mostra de 9.000 persones de tota la província de Lleida durant tres anys. Projecte NEFRONA El projecte NEFRONA és un estudi observacional i multicèntric, en què participen més de 80 centres de l’Estat espanyol amb l’objectiu d’establir un model de valoració de malalties cardiovasculars en pacients amb malaltia renal crònica. L’estudi també ha permès avaluar la utilitat de les tècniques d’imatge (per exemple, l’ecografia arterial) i dels biomarcadors emergents en la predicció del risc cardiovascular en 2.445 pacients amb malaltia renal. Es tracta d’un estudi pioner que promou la investigació en patologia vascular i la recollida d’un banc de dades d’imatges i de mostres biològiques representatives de la població de l’Estat espanyol. El període de reclutament i seguiment dels pacients va ser des de 2009 fins a 2014. En aquest període, un equip d’infermeres i tècniques d’imatge van viatjar per tot l’Estat realitzant proves no invasives (ecografia arterial, determinació de l’índex turmell-braç) a serveis de nefrologia d’hospitals i a centres de diàlisis.