Descobreixen mecanismes clau en la persistència de seqüeles pulmonars en pacients crítics de COVID-19

Gràcies a dos estudis recents liderats des de Lleida

Dos estudis recents liderats des de Lleida han llançat llum sobre els mecanismes associats a la persistència de seqüeles pulmonars en pacients crítics de COVID-19. Les investigacions, que s'han publicat a les revistes científiques "Molecular Therapy - Nucleic Acids" "British Journal of Pharmacology", han estat coordinats per l'investigador del grup Investigació traslacional en medicina respiratòria de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Lleida (IRBLleida), David de Gonzalo, que també forma part del grup de l'àrea CIBER de Malalties Respiratòries (CIBERES), que lidera el director clínic territorial de malalties respiratòries cròniques de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida (HUAV) i catedràtic de la Universitat de Lleida, Ferran Barbé.

Amb l'increment de persones que sobreviuen a casos greus de COVID-19, existeix una creixent inquietud sobre les seqüeles cròniques, particularment les relacionades amb el sistema respiratori, i el seu impacte tant social com econòmic a la vida dels pacients, els familiars i els sistemes de salut. En aquest escenari, és essencial identificar de manera precoç aquells pacients amb recuperació pulmonar compromesa i explorar estratègies terapèutiques efectives.

El primer estudi, el primer autor del qual és l'investigador en formació de la Universitat de Lleida i l'IRBLleida al grup d'Investigació traslacional en medicina respiratòriaManel Pérez Pons, es basa en l'avaluació de microARN (miARN) com a eines pronòstiques i terapèutiques en supervivents de COVID-19 crític. Utilitzant mostres de pacients recollides durant la fase aguda de la malaltia,  s'identifiquen miARN associats a les seqüeles pulmonars posteriors a l'alta hospitalària, el que ha permès establir possibles dianes terapèutiques per abordar aquestes seqüeles.

El segon estudi, amb la investigadora María Coronada Gracía Hidalgo com primera autora, descriu possibles rutes biològiques alterades tres mesos després de l'alta hospitalària, associades a la persistència de seqüeles inclús un any després del seguiment. Aquesta investigació va combinar la quantificació de miARN circulant en mostres de supervivents de COVID-19 crític amb tècniques de machine learning, cosa que va permetre identificar dos miARN vinculats a la persistència de les seqüeles i els gens regulats per aquests miARN. Aquest enfocament ha permès definir diferents mecanismes moleculars relacionats amb la persistència a llarga durada de les seqüeles respiratòries de la COVID-19 greu.

"Els descobriments d'ambdós estudis tenen un impacte potencial tant en la vida dels pacients com en els sistemes de salut, ja que podrien contribuir a millorar la recuperació de la funció pulmonar en aquells que han superat quadres clínics crítics de COVID-19", assegura David de Gonzalo, destacant la rellevància d'aquests avenços en la comprensió i tractament de les seqüeles pulmonars del pacient crític.

Aquestes investigacions formen part del projecte multicèntric CIBERESUCICOVID de l'Instituto de Salud Carlos III, liderades pel grup d'investigació Translational Research in Respiratory Medicine IRBLleida (Lleida). Aquest grup és dirigit pel director clínic territorial de malalties respiratòries cròniques de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida (HUAV) i catedràtic laboral de la Facultat de Medicina de la Universitat de Lleida (UdL), Ferran Barbé. La investigació s'ha realitzat en col·laboració amb personal investigador de la Hannover Medical School, de la Universidad de La Rioja i de la Universidad de Concepción (Chile).

Referència de l'article:

MicroRNA-centered theranostics for pulmoprotection in critical COVID-19. Perez-Pons M, Molinero M, Benítez ID, García-Hidalgo MC, Chatterjee S, Bär C, González J, Torres A, Barbé F, de Gonzalo-Calvo D; CIBERESUCICOVID Project (COV20/00110, ISCIII). Mol Ther Nucleic Acids. 2024 Jan 10;35(1):102118. doi: 10.1016/j.omtn.2024.102118. eCollection 2024 Mar 12. PMID: 38314095. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38314095/

MicroRNA-guided drug discovery for mitigating persistent pulmonary complications in critical COVID-19 survivors: A longitudinal pilot study. García-Hidalgo MC, Benítez ID, Perez-Pons M, Molinero M, Belmonte T, Rodríguez-Muñoz C, Aguilà M, Santisteve S, Torres G, Moncusí-Moix A, Gort-Paniello C, Peláez R, Larráyoz IM, Caballero J, Barberà C, Nova-Lamperti E, Torres A, González J, Barbé F, de Gonzalo-Calvo D. Br J Pharmacol. 2024 Feb 15. doi: 10.1111/bph.16330. PMID: 38359818. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38359818/

El grup d'Investigació traslacional en medicina respiratòria de l'IRBLleida