Els instituts de recerca biomèdica de Tarragona, Girona i Lleida reben finançament per mantenir el seu projecte conjunt d’internacionalització de la investigació

L'IISPV, l'IDIBGI i l'IRBLleida rebran del projecte Beyond GO_HERO més de 361.000 euros durant 3 anys

L'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV), l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI) i l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida Fundació Dr. Pifarré (IRBLleida) han rebut un total de 361.474 euros en la convocatòria en el Pla estratègic de recerca i innovació en salut (PERIS) 2022-2027 del Departament de salut, amb la finalitat de mantenir la seva iniciativa conjunta d'internacionalització, el projecte Beyond GO_HERO.

El projecte Beyond GO_HERO (Health European Research Offices), coordinat per l'IDIBGI, ha començat el 2023 i té prevista la seva finalització el 31 de desembre de 2025. La proposta es presenta com la consolidació de les unitats de projectes internacionals dels tres centres, tots ells membres del sistema CERCA de la Generalitat de Catalunya. La iniciativa busca capacitar les unitats amb habilitats i coneixements per donar el pas cap un increment de lideratge en les propostes i en el número de propostes sol·licitades a nivell internacional. Un altre objectiu del projecte és formar al personal investigador dels instituts en diferents àmbits clau per a la preparació de projectes de qualitat altament competitius.

Aquest nou projecte és la continuïtat del projecte GO_HERO, que va permetre la professionalització de les unitats de projectes internacionals dels tres centres i del seu personal tècnic. La suma d'esforços va donar resultats tangibles en tots els àmbits, com un augment de més del 40% en la captació de fons internacionals, com l'increment del 25% de les propostes internacionals presentades, l'augment en un 5% de la ràtio d'èxit en les convocatòries, la diversificació en les fonts de finançament, l'increment en el nombre de projectes internacionals i més participació dels grups de recerca de les tres institucions.

L'impacte del projecte Beyond GO_HERO serà significatiu ja que mantindrà l'impuls per tal que els tres instituts consolidin la seva presència en la recerca de l'àmbit europeu i internacional. Aquest increment contribuirà a enfortir el posicionament de Catalunya dins del mapa biomèdic i clínic europeu, a més de la possible inclusió a l'agenda europea de les necessitats en salut particulars de la ciutadania del territori.

Aquesta iniciativa s'emmarca dins el conveni de col·laboració existent entre els tres instituts. A part de tenir uns indicadors de producció científica similars, les tres regions comparteixen reptes en salut en donar cobertura a una població geogràficament dispersa, més envellida que la de les àrees metropolitanes i amb una menor inversió. Aquesta situació fa de vital importància la col·laboració, no només entre els instituts sinó amb altres entitats europees, per poder oferir solucions als reptes existents en salut, tant en l'àmbit regional com internacional.

Per a la doctora Marga Nadal, directora de l'IDIBGI, "el projecte GO_HERO va demostrar tenir un impacte en les institucions participants pel que fa al número de propostes presentades i finançades. Ara el projecte GO_HERO buscar l'excel·lència, la professionalització i el salt cap al lideratge de propostes internacionals".

Segons el doctor Joan Vendrell, director de l'IISPV, "aquesta continuïtat del projecte conjunt posicionarà als centres que hi participen en un lloc destacat del mapa biomèdic de Catalunya amb una projecció internacional destacable i molt valuosa per al nostre territori".

Per al doctor Diego Arango, director de l'IRBLleida, "gràcies al projecte potenciarem la captació de finançament internacional a través de la participació i el lideratge en consorcis competitius i reforçarem les relacions institucionals".

El projecte dona continuïtat a una iniciativa anterior que va permetre incrementar en més d’un 40% els fons internacionals captats per les tres institucions CERCA