El Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Lleida (COILL) renova la seva col·laboració amb l'IRBLleida

Per fomentar la recerca biomèdica a Lleida

El Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Lleida (COILL) ha renovat la seva col·laboració amb l'IRBLleida per fomentar la recerca biomèdica a Lleida.

Les aportacions que realitzen les empreses i entitats que col·laboren amb l'IRBLleida tenen la missió de promoure, desenvolupar, gestionar i difondre la recerca biomèdica a Lleida.

El Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Lleida (COILL) és una corporació de dret públic de caràcter professional, d'estructura i funcionament democràtics, reconeguda i emparada per la Constitució i per l'Estatut d'autonomia de Catalunya, que es regeix per aquests Estatuts, per la Llei 7/2006, de 31 de maig.

El responsable de Promoció de l'IRBLleida, Josep Maria Bosch, amb la presidenta del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Lleida (COILL), Mercè Porté