Identifiquen la necessitat d’incloure més formació sobre situacions clíniques extremes als programes d’estudis d’infermeria

Gràcies a una recerca liderada des de Lleida amb el finançament del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Lleida

Un recerca, liderada des de Lleida, identifica la necessitat d'introduir canvis en els programes d'estudi d'infermeria per a instruir a l'estudiantat perquè sigui capaç de fer front a situacions clíniques extremes, com les pandèmies. "Els programes haurien d'incloure una cobertura més àmplia de les epidèmies i pandèmies i la gestió d'aspectes emocionals com la resiliència" ha explicat la darrera autora de l'article, professora de la Universitat de Lleida i investigadora principal del grup GRECS de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida), Erica Briones. L'article s'ha publicat a la revista Journal of Clinical Nursing.

Els i les estudiants d'infermeria van tenir una experiència global positiva en incorporar-se al món laboral durant la primera onada de la pandèmia COVID-19 (maig-juny de 2020). No obstant això, van tenir un impacte emocional en forma d'estrès causat per l'excessiva responsabilitat, la incertesa acadèmica, la falta d'equips de protecció personal i la possibilitat de contagiar amb el virus als seus familiars.

"L'excessiva responsabilitat, la incertesa acadèmica, la falta d'equips de protecció individual i de formació per al seu ús, i la possibilitat de propagar la malaltia van ser aspectes que van fer que els estudiants d'infermeria que van treballar durant la primera onada de COVID-19 patissin símptomes disfuncionals de salut mental, la qual cosa els va provocar estrès i ansietat" ha afegit Briones.

Ha participat en la investigació personal investigador dels grups de recerca Estudis Societat, Salut, Educació i Cultura (GESEC) de la Universitat de Lleida i Cures de salut (GReCS) de l'IRBLleida (Esther Rubinat, Filip Bellon, Joan Blanco i Erica Briones), la Universitat Autònoma de Madrid (amb vinculació amb l'Institut d'Investigació Sanitària Gregorio Marañón i l'Institut d'Investigació Sanitària de Puerta de Hierro-Segovia de Arana), l'Hospital Clínic de Santiago de Compostela, la Universitat del País Basc (amb vinculació amb l'Institut d'Investigació Biocruces Bizkaia) i la Universitat de Murcia.

Per a fer la recerca, es va comptar amb la participació de 92 estudiants de tercer i quart curs del grau d'Infermeria de tres universitats espanyoles (Universitat de Lleida, Universitat del País Basc i Universitat Autònoma de Madrid), que van entrar a treballar durant la pandèmia. Les dades es van recollir entre maig i juny de 2020. En la fase quantitativa, les dades es van recollir mitjançant un qüestionari en línia que contenia escales validades d'ansietat i estrès. En la fase qualitativa, es van realitzar entrevistes semiestructurades a 18 participants.

La recerca ha sigut possible gràcies al finançament del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Lleida (COILL) a través de la 29ª edició del premi Josep María Camps Balagué. També s'ha comptat amb el finançament de la Universitat del País Vasco (UPV/EHU) per a la publicació de l'article en accés obert.

Article: Robledo-Martín, J., Acea-López, L., Pérez-Urdiales, I., Alcolea-Cosín, M. T., Bellon, F., Oter-Quintana, C., Blanco-Blanco, J., Pastor-Bravo, M. d. M., Rubinat-Arnaldo, E., & Briones-Vozmediano, E. (2023). From students to nurses under pressure: Nursing students' entry into employment during the first COVID-19 wave. Journal of Clinical Nursing, 00, 1- 18. https://doi.org/10.1111/jocn.16800

El grup de recerca GRECS ha liderat la investigació