El projecte per estudiar millores de la marxa en pacients amb Parkinson obté el segell de qualitat de la plataforma ITEMAS del Sistema Nacional de Salut

Liderat per la investigadora Helena Fernández Lago del grup de recerca de cures de salut (GRECS)

El projecte 'Cognitive Game Gait', per estudiar com millorar la marxa en pacients amb malaltia de Parkinson quan caminen en una cinta, ha obtingut el segell de qualitat de la plataforma de dinamització i innovació de les capacitats industrials del Sistema Nacional de Salut (ITEMAS). Aquesta investigació està liderada per la investigadora Helena Fernández Lago del grup de recerca de cures de salut (GRECS) de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida).

L'objectiu del programa de suport a la innovació d'ITEMAS és acompanyar projectes d'alt impacte per a aconseguir la transferència efectiva al Sistema Nacional de Salut (SNS). "Aquesta certificació ens permetrà aprendre de primera mà els procediments per a la transferència al SNS, i que les innovacions aconsegueixin el desitjat impacte social" ha explicat la investigadora principal. A més, els projectes que formen part del portafolis d'ITEMAS disposen d'un pla de serveis d'acceleració, valorització, transferència i comercialització proporcionat per la plataforma ITEMAS.

ITEMAS és una plataforma de l'Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) de suport a la R+D+i en Biomedicina i Ciències de la Salut. El seu objectiu és dinamitzar de manera efectiva la capacitat industrial generada des del Sistema Nacional de Salut i la transferència real dels resultats.

L'estudia analitza com millorar la marxa en pacients amb malaltia de Parkinson