L'Aliança d'Instituts de Recerca Sanitària acreditats per l'ISCIII compleix tres anys

En l'actualitat hi ha 34 Instituts de Recerca Sanitària acreditats per l’ISCIII repartits per Espanya

L'Aliança d'Instituts de Recerca Sanitària (IIS) acreditats per l'Instituto de Salud Carloes III (ISCIII), de la qual forma part l’IRBLleida, acaba de complir tres anys des del seu naixement, al novembre de 2019. Es tracta d'un fòrum de treball conjunt entre els IIS, centres de recerca biomèdica el nucli de la qual són centres de salut i hospitals del Sistema Nacional de Salut; el seu objectiu és generar i transferir coneixement multidisciplinari per a donar resposta a les necessitats de salut de les persones i, en últim terme, contribuir a una societat més justa i oberta basada en el coneixement.

Actualment hi ha 34 IIS acreditats per l’ISCIII, distribuïts per tota Espanya, després de la recent incorporació de l'Institut de Recerca Sanitària Galícia Sud, amb nucli a Vigo. Aquests 34 IIS reuneixen 176 centres (hospitals, centres de salut, universitats, centres d’investrigació, empreses...) i a més de 24.000 investigadores i investigadors en l'àmbit de la biomedicina i la salut a Espanya, i suposen l'enllaç entre els sistemes científic, acadèmic i assistencial sanitari. Aquest model d'instituts, en el qual les persones investigadores desenvolupen la seva activitat en un mateix entorn físic, al costat dels espais assistencials de centres del Sistema Nacional de Salut, i amb proximitat als ciutadans, compleix ja 13 anys des de la seva creació.

En 2009 es van acreditar els cinc primers Instituts de Recerca Sanitària, i a la fi de 2010 el número ja havia arribat a la desena. En 2011 es van sumar altres sis; dos més en 2012; altres quatre en 2014; set en 2015; en 2019 es van incorporar altres tres; en 2021 es va sumar un altre, i enguany ha arribat el número 34, xifra que espera continuar creixent en les pròximes dates amb la incorporació d'aquells instituts que reuneixin els criteris necessaris, per a continuar expandint el model d’IIS i continuar enriquint l'Aliança i progressant en el desenvolupament dels seus objectius.

L'Aliança d’IIS desenvolupa actualment informes que aborden sis temes​, prioritzats pel seu impacte: Internacionalització; Gestió de dades; Incorporació d'actors no científics en l'activitat de l’IIS; Integració de la gestió relativa a l'activitat científica dels grups de recerca adscrits als IIS; Incorporació de la recerca en Atenció Primària i les Cures d'Infermeria, i Difusió de la Ciència en àmbits no científics. Coneixement generat i pròximes publicacions.

Coneixement generat i pròximes publicacions.

​Aquests grups de treball continuen la tasca d'uns altres, generats en els últims tres anys, i que han donat lloc a informes públics sobre Carrera professional d’investigadors d’IIS, Estratègies per a facilitar el desenvolupament d’Accés Obert als IIS, Perspectiva de gènere i Revisió d’indicadors per al seguiment de l’activitat dels IIS​. De la mateixa forma, els informes derivats dels grups de treball conformats enguany en el si de l'Aliança seran difosos en els primers mesos de 2023.

Després de l’inici de la seva activitat a finals de 2019​, l'arribada de la pandèmia de COVID-19 el 2020 va establir altres prioritats i amb això es va ralentir el desenvolupament de l'Aliança. Ja el 2021 va reprendre la seva activitat​, i al llarg d'aquest any 2022 ha consolidat i renovat els seus objectius de dinamitzar la R+D+I biomèdica i sanitària de manera coordinada, orientar les polítiques científiques dels IIS en el marc europeu de recerca, internacionalitzar la seva perspectiva de treball, renovar sinergies i avançar en la participació dels IIS en la definició de línies d'actuació de l’ISCIII.

En línia amb un dels objectius dels grups de treball, els IIS acreditats estan posant el focus en les polítiques d'igualtat de gènere. Tots ells estan desenvolupant plans propis d'igualtat i, camí d'una major paritat, ja són 10 les direccions científiques femenines en els Instituts, quan a l'inici de l'Aliança eren a penes dues. Segons explica Pilar Gayoso, subdirectora de l’ISCIII i responsable de l'àrea d'acreditació i seguiment dels IIS, "l'Aliança seguirà el 2023 avançant en la consecució dels seus objectius, dirigits a potenciar les capacitats científiques que Espanya té en biomedicina i ciències de la salut, a través de la cooperació entre institucions, per a consolidar una posició de lideratge internacional de contribucions al coneixement científic que provoqui millora en la salut i qualitat de vida de les persones, i contribueixi a una societat més justa basada en la participació i el coneixement"​. ​

Més informació

L'IRBLleida és centre acreditat per l'ISCIII. Imatge: Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)