La Marató 2021 dedicada a la salut mental finança dos projectes on col·labora l’IRBLleida

El projecte ‘Desxifrant els correlats clínics, neurobiològics i genètics dels primers episodis de mania en el trastorn bipolar: projecte NOTION’ estudiarà episodis inicials de pacients amb trastorn bipolar

Dos projectes amb participació de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) han estat finançats per la darrera Marató del 2021 dedicada a la salut mental. Es tracta d'un projecte per estudiar episodis inicials de pacients amb trastorn bipolar i un assaig per abordar els símptomes persistents de pacients que han patit depressió. Durant els pròxims anys, els 81 equips d'investigació que duran a terme els 36 projectes guardonats transformaran les donacions en respostes que ofereixin un abordatge integral de la salut mental per a la millora de la qualitat i l'esperança de vida dels pacients i de les seves famílies.

El projecte 'Desxifrant els correlats clínics, neurobiològics i genètics dels primers episodis de mania en el trastorn bipolar: projecte NOTION' està liderat pel Consorci Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer - IDIBAPS Hospital Clínic i Provincial de Barcelona i compta amb la col·laboració de la Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut de Recerca (VHIR), la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut - Universitat de Barcelona i per part de l'IRBLleida, la investigadora responsable del grup Fonaments biològics dels trastorns mentals, Maria Mur Laín, que també és professional del Servei de Psiquiatria de l'Hospital Universitari de Santa Maria de Lleida i de la Universitat de Lleida. El projecte està finançat amb 399.699,25 €. Aquest projecte estudiarà episodis inicials de pacients amb trastorn bipolar.

El trastorn bipolar és una malaltia mental greu que es caracteritza per canvis d'humor pronunciats, que inclou fases depressives i eufòriques, que dificulten el funcionament en la societat. Aquest trastorn s'associa amb dèficits cognitius persistents com ara dificultats per memoritzar o concentrar-se, altes taxes de mortalitat i una reducció de la qualitat de vida. De fet, és considerada la 17a causa de discapacitat mundial. Per aquest motiu la comprensió del curs del trastorn bipolar des de l'inici de la malaltia, és a dir, des del primer episodi, és fonamental perquè pot generar coneixement que ajudi a minimitzar l'impacte de la malaltia.

"Un cop es recullin totes les dades, es realitzaran anàlisis que ens ajudin a identificar a aquelles persones amb risc de noves descompensacions, diferents trajectòries de la malaltia i a crear plans de tractament individualitzats en funció de les necessitats específiques de cada pacient" ha explicat la investigadora, Maria Mur. "Tota aquesta informació ens permetrà millorar la qualitat de vida de les persones que pateixen aquest trastorn i reduir-ne l'impacte a nivell familiar, social i sanitari" ha afegit.

L'altre projecte finançat és l'assaig clínic de fase III per estudiar l'eficàcia i la seguretat del programa de REMediació Cognitiva Integral (INCREM) en pacients amb depressió, que ha rebut un finançament de 370.243,29 €. En aquest cas, l'assaig està liderat per la Fundació Institut de Recerca Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i compta amb la col·laboració de la Fundació Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM), Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut de Recerca (VHIR) i per la psicòloga clínica del servei de Psiquiatria de l'Hospital Universitari de Santa Maria de Lleida i investigadora Gemma Vall Boada del grup de Fonaments biològics dels trastorns mentals de l'IRBLleida. El projecte, que també compta amb la col·laboració d'un metge resident i dues psicòlogues clíniques, consisteix en l'abordatge psicològic dels símptomes persistents de pacients que han patit depressió.

La depressió és una malaltia mental molt prevalent entre la població amb unes conseqüències devastadores en la vida de la persona que la pateix i en el seu entorn. S'acompanya de símptomes cognitius, que són molt freqüents però poc coneguts, que afecten la memòria, a la concentració i a la capacitat per a organitzar-se i resoldre problemes.

L'equip d'investigació d'aquesta proposta va dissenyar un programa de rehabilitació integral de la cognició i del funcionament quotidià per a depressió, tenint en compte els símptomes cognitius específics, i les dificultats reals amb les quals es troben els pacients. Així va néixer INCREM (INtegral Cognitive REMediation for depression), que inclou un entrenament cognitiu i sessions de teràpia de grup enfocades a la rehabilitació del funcionament diari.

"Amb aquesta proposta es vol demostrar l'eficàcia i els beneficis d'INCREM per a depressió en una mostra més àmplia i més variada de pacients, i també estudiar quins efectes té a nivell cerebral" ha explicat la investigadora, Gemma Vall. "L'objectiu final és arribar a implementar aquest tipus de teràpia als centres assistencials de salut mental per tal de tractar els símptomes cognitius dels pacients i aconseguir el retorn a la seva vida personal, laboral i social" ha matisat la investigadora.

Els recursos que la Fundació La Marató de TV3 posa a disposició dels 81 equips de recerca guardonats durant els pròxims anys seran indispensables per trobar respostes i oferir un abordatge integral de la salut mental. A l'edició 2021, s'hi van presentar 150 projectes. L'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, del Departament de Salut, ha coordinat un procés d'avaluació internacional en què 111 experts en trastorns mentals d'arreu del món han valorat els treballs en funció de la seva qualitat i metodologia, rellevància científica, sanitària i social, i el seu valor innovador i transformador, entre altres aspectes.

Les investigadores Maria Mur Laín i Gemma Vall Boada