Inici de la creació d'un model d'innovació propi de l'IRBLleida

Per generar un canvi cultural al nostre centre i estimular les activitats d'innovació i transferència en els propers tres anys

El Pla Estratègic 2021-2025 de l'IRBLleida contempla la creació d'un model d'innovació propi que respongui a les seves peculiaritats concretes i pugui aprofitar les oportunitats que brinden el talent i el coneixement del personal investigador. Actualment, la Direcció de l'Institut està treballant amb el disseny d'un pla d'innovació que permeti generar un canvi cultural al nostre centre i estimular les activitats d'innovació i transferència en els propers tres anys.

El passat dia 26 de setembre va tenir lloc la segona reunió de l'equip promotor de la Innovació de l'IRBLleida. L'equip promotor està integrat per 14 professionals de la recerca del campus i la seva funció és col·laborar en la creació del model d'Innovació. Aquest equip de treball es reunirà tres vegades amb l'objectiu d'escollir i prioritzar les accions concretes que es desenvoluparan en el trienni 2023-2025, una vegada el pla d'Innovació hagi estat aprovat pel Patronat de l'IRBLleida.

Reunió de l'equip promotor de la Innovació de l'IRBLleida