Inicien un assaig amb persones amb Parkinson per a millorar la seva mobilitat

Es tracta d'un progama d'entrenament d'exercici físic finançat per l'Instituto de Salud Carlos III i liderat pel Grup de Recerca de cures de salut (GRECS)

El Grup de Recerca de cures de salut (GRECS) de la Universitat de Lleida i l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) inicia un assaig clínic amb persones amb Parkinson per a estudiar la seva manera de caminar mitjançant un programa d'entrenament d'exercici físic personalitzat. L'objectiu és entrenar aquelles situacions complexes per a les persones que pateixen la malaltia, com per exemple passar per un pas de vianants amb molta gent a esquivar, per a capacitar-los.

"Les persones amb la malaltia de Parkinson presenten des de l'inici un deteriorament cognitiu molt subtil que es pot agreujar a mesura que avança la malaltia. Aquest deteriorament provoca que les persones caiguin i/o es paralitzin quan realitzen diverses tasques a la vegada" ha explicat la investigadora principal del projecte i professora de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia de la UdL, Helena Fernández Lago. Per aquest motiu, l'assaig vol oferir un tractament per pal·liar aquestes situacions.

Aquelles persones que pateixin la malaltia i vulguin participar en aquest estudi participaran en un programa de rehabilitació de la marxa totalment individualitzat a les seves característiques personals durant un període de 6 setmanes. El programa consisteix a realitzar activitat en una cinta de caminar. Abans i després del programa, el personal investigador avaluarà els símptomes de la malaltia, les capacitats motores i les capacitats cognitives per a conèixer l'abast de la intervenció. Les persones interessades poden contactar amb l'equip investigador amb un correu electrònic a dif.neurorehab(ELIMINAR)@udl.cat, al telèfon 973 70 2464 o contestar el formulari: https://www.irblleida.org/es/formulari-parkinson/.

L'assaig està finançat per l'Instituto de Salud Carlos III del Ministeri de ciència i Innovació (PI20/00403), i compta amb l'aprovació del Comitè d'Ètica d'Investigació Clínica de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova.

Grup de Recerca de cures de salut (GRECS)

El grup està format per infermeres i fisioterapeutes de la pràctica clínica (Hospital Universitari Santa Maria-GSS, Hospital Universitari Arnau de Vilanova i Atenció Primària) i professorat (Universitat de Lleida). Les principals àrees de recerca són l'envelliment saludable i actiu i els serveis sanitaris. El Grup de Recerca en Infermeria i Salut participa en diferents projectes a nivell nacional, europeu i internacional.

El programa consisteix a realitzar activitat en una cinta de caminar.