Enginyers Lleida renova la seva col·laboració amb l'IRBLleida

"Aquesta pandèmia de la Covid-19 ens ha evidenciat la importància de la recerca"

El degà d'Enginyers Lleida, Ramon Grau, ha formalitzat aquest mes de juliol, amb el responsable de Promoció de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida), Josep Maria Bosch, una nova col·laboració solidària de 1.000 euros pel centre de recerca lleidatà. El degà Grau considera que "aquesta pandèmia de la Covid-19 ens ha evidenciat la importància de la recerca, i és molt important col·laborar amb les entitats locals perquè aquesta tasca també es pugui fer a Lleida".

L'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida Fundació Dr. Pifarré (IRBLleida) es constitueix amb la finalitat de crear sinergies entre la recerca bàsica, la recerca clínica i la investigació epidemiològica, perquè la investigació biomèdica sigui el motor de la millora de la pràctica clínica diària, en benefici de tota la població. És a dir, abasta una cadena de recerca translacional, des de la investigació bàsica, orientada a la comprensió dels mecanismes fisiològics i patològics de l'organisme humà, fins a la investigació que estudia el comportament de les malalties en grans grups poblacionals.

El degà d'Enginyers Lleida, Ramon Grau, amb el responsable de Promoció de l'IRBLleida, Josep Maria Bosch