La Sociedad Española de Sueño reconeix la recerca del grup de recerca en medicina respiratòria de l’IRBLleida sobre l’efecte de l’apnea del son i el seu tractament en la prevalença d’episodis cardiovasculars

Premia el artículo de la investigadora Alicia Sánchez de la Torre sobre el estudio ISAACC

La Sociedad Española de Sueño ha reconegut la tasca investigadora del grup Investigació translacional en medicina respiratòria de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida), liderat pel Director Clínic Territorial de Malalties Respiratòries Cròniques i professor de la Universitat de Lleida, Ferran Barbé, per la seva recerca sobre l'efecte de l'apnea obstructiva del son i el seu tractament en la prevalença d'episodis cardiovasculars. En concret, la Sociedad Española de Sueño ha premiat a la investigadora, Alicia Sánchez de la Torre, pel seu article Effect of obstructive sleep apnoea and its treatment with continuous positive airway pressure on the prevalence of cardiovascular events in patients with acute coronary syndrome (ISAACC study): a randomised controlled trial.

L'estudi ISAACC va determinar que l'aplicació de pressió positiva contínua en la via aèria (CPAP) en pacients amb síndrome coronària aguda i apnea obstructiva del son té un efecte neutral en la prevenció secundària de nous esdeveniments cardiovasculars recurrents, és a dir, no té cap efecte positiu per prevenir esdeveniments cardiovasculars majors. L'estudi, liderat des de Lleida, va comptar amb la participació de 15 centres hospitalaris de l'Estat espanyol des de l'abril de 2011 fins al mes de febrer de 2018. Es tracta d'un dels estudis més importants desenvolupats per la Spanish Sleep Network, una xarxa col·laborativa de reconegut prestigi internacional.

El grup d'Investigació translacional en medicina respiratòria es compon d'investigadors bàsics, clínics i epidemiològics, de moltes especialitats, que treballen per tal d'abordar l'estudi de la fisiopatologia de la síndrome de l'apnea obstructiva del son (AOS) i les seves conseqüències.

En aquest mateix àmbit de recerca, el professor de la Universitat de Lleida i responsable del Grup de Medicina de Precisió en Malalties Cròniques, Manuel Sánchez de la Torre, és el nou director del Programa Integrat d'Investigació (PII) del Son de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR). Els PII's tenen l'objectiu de potenciar la recerca en l'àmbit de les malalties respiratòries perquè permeti millorar la pràctica clínica relacionada amb aquest problema. Actualment la SEPAR compta amb 13 PII's actius amb diferents línies de treball que integren un gran nombre de personal investigador.

Aquest nomenament permetrà a Sánchez de la Torre liderar les recerques en l'àmbit del son a nivell estatal i produir coneixement, transferir-ho a la pràctica clínica i avaluar la idoneïtat i adequació de la transferència. "Liderar aquest programa permetrà potenciar la recerca en els trastorns del somni i vetllar perquè la qualitat del somni sigui considerada un pilar fonamental de la salut " ha explicat Sánchez de la Torre.

Article de recerca:

Sánchez-de-la-Torre M, Sánchez-de-la-Torre A, Bertran S, Abad J, Duran-Cantolla J, Cabriada V, Mediano O, Masdeu MJ, Alonso ML, Masa JF, Barceló A, de la Peña M, Mayos M, Coloma R, Montserrat JM, Chiner E, Perelló S, Rubinós G, Mínguez O, Pascual L, Cortijo A, Martínez D, Aldomà A, Dalmases M, McEvoy RD, Barbé F; Spanish Sleep Network. Effect of obstructive sleep apnoea and its treatment with continuous positive airway pressure on the prevalence of cardiovascular events in patients with acute coronary syndrome (ISAACC study): a randomised controlled trial. Lancet Respir Med. 2020 Apr;8(4):359-367. doi: 10.1016/S2213-2600(19)30271-1. Epub 2019 Dec 12. PMID: 31839558.

------

L'IRBLleida pertany a la Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (I-CERCA), que s'organitza segons un model de bon govern i de funcionament que permet assegurar l'eficiència, la flexibilitat de gestió, la captació i promoció del talent, la planificació estratègica i la capacitat executiva dels centres de recerca de Catalunya.

El grup d'Investigació translacional en medicina respiratòria de l'IRBLleida