Enginyers Lleida col·labora amb l'IRBLleida en la lluita contra la COVID-19

El Col·legi destina la seva aportació anual solidària al Biobanc del centre de recerca lleidatà

El degà d'Enginyers Lleida, Ramon Grau, ha formalitzat avui, amb el responsable de Promoció de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida), Josep Maria Bosch, una col·laboració solidària de 1.000 euros al Biobanc d'aquest centre de recerca per a la seva lluita contra la COVID-19 amb diferents estudis, projectes, assajos. El degà Grau ha destacat "el gran paper que els professionals sanitaris estan desenvolupant durant la pandèmia en tots els àmbits assistencials i científics". Per la seva banda, Josep Maria Bosch ha agraït "la ferma i constant col·laboració d'Enginyers Lleida amb l'IRBLleida".

El Biobanc d'IRBLleida és la unitat responsable de la gestió de les mostres i dades associades destinades a investigació. Aquesta gestió inclou tots els processos de recepció, processat, emmagatzematge i posada a disposició de la comunitat científica les mostres biològiques, garantint en tot moment la qualitat de les mostres i la seva traçabilitat en compliment de la legislació vigent. El Biobanc disposa d'equipament com congeladors especials o tancs de nitrogen líquid, on es conserven les mostres utilitzades per a la investigació contra la pandèmia.

Els Biobancs continuaran sent de gran ús en el futur per ajudar en la investigació d'altres malalties com el càncer i per abordar noves malalties que podrien sorgir en els anys vinents com la COVID-19.


L'IRBLleida pertany a la Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (I-CERCA), que s'organitza segons un model de bon govern i de funcionament que permet assegurar l'eficiència, la flexibilitat de gestió, la captació i promoció del talent, la planificació estratègica i la capacitat executiva dels centres de recerca de Catalunya.

El degà d'Enginyers Lleida, Ramon Grau, amb el responsable de Promoció de l'IRBLleida, Josep Maria Bosch