Un test de personalitat desenvolupat a Lleida i als Estats Unitats és capaç de mesurar els trastorns de personalitat unificant els criteris de l’Organització Mundial de la Salut i l’Associació Americana de Psiquiatria

Per primera vegada, el test unifica els dos sistemes classificatoris de la personalitat inadaptada o els trastorns de personalitat de les dues organitzacions

Investigadors de la Universitat de Lleida (UdL) i de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) i de la Universitat de Delaware (els Estats Unitats) han desenvolupat un model per a l'estudi de la personalitat humana que unifica, per primera vegada, els dos sistemes classificatoris dels trastorns de personalitat, el de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i el de l'Associació Americana de Psiquiatria (APA). L'estudi, que s'ha publicat a la revista Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment, ha estat liderat a Lleida pel catedràtic de Personalitat i Psicopatologia de la UdL i investigador principal del grup de recerca Neurocognició, Psicobiologia de la Personalitat i Genètica de la Conducta de l'IRBLleida, Anton Aluja.

"L'avantatge d'aquest model és que és capaç d'unificar els dos sistemes classificatoris dels trastorns de personalitat de l'OMS i l'APA, que tenen algunes diferències, i per tant, aquest model de cinc factors que proposem pot ser útil per comprendre millor la posició dels trets patològics o maladaptatius de la personalitat" ha explicat Aluja. Zuckerman-Kuhlman-Aluja Personality Questionnaire (ZKA-PQ) és el nom del test que postula que la personalitat humana té una forta base biològica, independentment de la cultura de l'individu, i és estable al llarg de la vida. El model contempla vint facetes de la personalitat, agrupades sota cinc factors: agressivitat (agressivitat física, agressivitat verbal, ira i hostilitat), activitat (compulsió pel treball, activitat general, inquietud, i energia en el treball), extraversió (emocions positives, calidesa social, protagonisme i sociabilitat), neuroticisme (ansietat, depressió, dependència i baixa autoestima) i recerca de sensacions (recerca d'emocions i aventures, recerca d'experiències, desinhibició i sensibilitat  a l'avorriment/impulsivitat).

Personal investigador de la Universitat d'Almeria, la Universitat Autònoma de Madrid, l'Hospital Clínic de Barcelona i l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) també han participat en la investigació. L'estudi ha analitzat les respostes de 1.229 persones de 18 a 80 anys de Lleida i Madrid, que han completat el test.

Article de referència:

Aluja, Anton & Sayans-Jiménez, Pablo & Garcia, Luis & Gutiérrez, Fernando. (2020). Location of International Classification of Diseases-11th Revision and Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, Dimensional Trait Models in the Alternative Five-Factor Personality Space. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment. 10.1037/per0000460.


L'IRBLleida pertany a la Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (I-CERCA), que s'organitza segons un model de bon govern i de funcionament que permet assegurar l'eficiència, la flexibilitat de gestió, la captació i promoció del talent, la planificació estratègica i la capacitat executiva dels centres de recerca de Catalunya.

L’estudi ha estat liderat a Lleida pel catedràtic de Personalitat i Psicopatologia de la UdL i investigador principal, Antón Aluja