Un tret de personalitat anomenat “Alexitímia” s’associa amb el risc de patir un accident cardiovascular

Les persones afectades es caracteritzen per patir dificultats per expressar les pròpies emocions amb paraules

L'Alexitímia és la incapacitat per detectar, reconèixer i expressar les pròpies emocions. Aquest fenomen, que té importants repercussions tant en la persona que el pateix com especialment en el seu entorn més proper, pot aparèixer en diferents estats emocionals. El grup de Neurocognició, psicobiologia de la personalitat i genètica de la conducta de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida), que lidera el catedràtic de la Universitat de Lleida, Anton Aluja, amb la col·laboració del Servei de Cardiologia de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida (HUAV) i el seu responsable, Fernando Worner, que també és professor de la Universitat de Lleida, ha confirmat el tret Alexitímia com un predictor del risc de patir un accident cardiovascular. La detecció precoç de subjectes amb un nivell alt d'Alexitímia pot ser útil en programes de prevenció de riscos cardiovasculars. L'estudi s'ha publicat recentment a la revista Physiology and Behavior.

Les persones sanes o amb antecedents de trastorns cardiovasculars amb puntuacions en una escala altes d'Alexitímia (TAS-20) per sobre de 60 punts s'han associat en aquest estudi amb alteracions bioquímiques, com ara nivells elevats de colesterol, triglicèrids, índex de glucosa o massa corporal i pressió arterial. Aquestes persones també presenten més símptomes psicopatològics, com ansietat, depressió, hostilitat i somatitzacions. El grup d'investigació va estudiar un total de 602 persones, 202 pacients de l'HUAV que havien patit una síndrome coronària aguda i 400 persones sense diagnòstic de malaltia cardiovascular. Primer, es va elaborar un índex de risc cardiovascular que incloïa factors com la pressió arterial, els valors del colesterol, els triglicèrids, l'índex de massa corporal i la glucosa i el consum d'alcohol i tabac. També se'ls va fer un test per conèixer la seva puntuació d'Alexitímia. Els resultats van mostrar una correlació significativa entre les persones diagnosticades amb l'Alexitímia i el risc de patir un accident cardiovascular.

"Després de controlar l'edat, el sexe, l'ocupació i el consum d'alcohol i tabac, aquesta associació va disminuir, però va seguir sent significativa per a la majoria dels valors" ha explicat el catedràtic de la UdL, Anton Aluja. Segons els resultats finals de l'estudi, la Alexitímia va predir un 6% de de l'índex de risc cardiovascular de tota la mostra, un cop descomptat l'efecte de l'edat i el sexe. "Per tant, l'Alexitímia està relacionada amb un pitjor estat de salut física i emocional i, el fet de patir-ne, pot augmentar la possibilitat de desenvolupar algun tipus de trastorn coronari agut" ha informat Aluja.

"La principal fortalesa del present estudi és la mostra àmplia, el nombre i la consistència de les dades biològiques i psicomètriques proporcionades" ha definit Aluja. L'estudi ha comptat també amb la col·laboració de la Mútua Laboral MC.

Article de referència:

Anton Aluja, Olga Malas, Patricia Urieta, Fernando Worner, Ferran Balada. Biological correlates of the Toronto Alexithymia Scale (TAS-20) in cardiovascular disease and healthy community subjects, Physiology & Behavior, 2020, 113151, ISSN 0031-9384, https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2020.113151.


L'IRBLleida pertany a la Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (I-CERCA), que s'organitza segons un model de bon govern i de funcionament que permet assegurar l'eficiència, la flexibilitat de gestió, la captació i promoció del talent, la planificació estratègica i la capacitat executiva dels centres de recerca de Catalunya.

En un estudi realitzat a Lleida pel grup de Neurocognició, psicobiologia de la personalitat i genètica de la conducta que lidera Anton Aluja, amb la col·laboració del Servei de Cardiologia de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida