El grup de Neurociències Clíniques de l'IRBLleida participa en un estudi internacional que demostra com la combinació de ticagrelor i aspirina redueix el risc de recurrència i discapacitat en pacients amb ictus

Quan un pacient pateix un ictus isquèmic agut o un accident isquèmic transitori, hi ha un risc d'un 15% de que torni a tenir un nou ictus isquèmic en els primers dies o setmanes.

Quan un pacient pateix un ictus isquèmic agut o un accident isquèmic transitori, hi ha un risc d'un 15% de que torni a tenir un nou ictus isquèmic en els primers dies o setmanes. Per tal de prevenir aquest nou ictus, s'acostuma a administrar aspirina a tots aquests pacients. Un nou projecte europeu que ha comptat amb la participació del grup de Neurociències Clíniques de l’IRBLleida, liderat per l’investigador i cap de la Unitat d'Ictus de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, Francesc Purroy, ha mostrat que l'ús conjunt de l'aspirina amb el fàrmac ticagrelor és capaç de reduir tant un nou ictus com la discapacitat derivada d'aquest en els primers 30 dies en comparació a l'aspirina sola.

Els resultats de l'assaig clínic THALES (Ictus Agut o Accident Isquèmic Transitori Tractat amb Ticagrelor i Acid Acetilsalicílic per a la Prevenció de l'Ictus i la Mort) han estat publicats a la revista The New England Journal of Medicine. L'estudi ha comptat amb la participació de 414 centres de 28 països diferents, entre els quals l’IRBLleida i la Unitat d’Ictus de la Vall d’Hebron.

El ticagrelor és un fàrmac antiagregant plaquetari que actualment s'utilitza per al tractament de l'infart de miocardi. En estudis previs, es va comprovar que quan s'administrava sol a pacients que havien patit un ictus, no millorava l'acció de l'aspirina sola en la prevenció de nous ictus o mort. L'objectiu d'aquest estudi va ser analitzar l'efecte d'ambdós fàrmacs conjuntament.

L'estudi va incloure 11.016 pacients amb una mitjana d'edat de 65 anys. Les persones havien tingut un ictus isquèmic no cardioembòlic agut lleu o moderat, en el qual s'obstrueix el flux sanguini cerebral i produeix mort de cèl·lules del cervell, o un accident isquèmic transitori, que té lloc només durant un breu període de temps i no produeix mort del teixit. En menys de 24 hores, els pacients es van assignar en un dels dos grups de tractament: 5.523 persones van rebre ticagrelor i aspirina durant un mes, i 5.493 van rebre placebo i aspirina durant el mateix temps.

Text: Comunicació VHIR i IRBLleida

El grup de Neurociències Clíniques ha participat a l'estudi