La Diputació de Lleida finança amb 279.300 € la incorporació de personal investigador en formació a l’IRBLleida

Per primera vegada s’ha creat una categoria per a professionals de centres de Salut de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran

L'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) ha obert la vuitena convocatòria d'ajuts per a la Promoció de la Recerca en Salut. La Diputació de Lleida finança aquesta ajuda amb 279.300 €. Per primera vegada, aquesta convocatòria inclou una categoria per a professionals de centres de Salut de la Regió Sanitària de l'Alt Pirineu i Aran.

En total s'han convocat 10 ajudes d'un any per a la incorporació de professionals investigadors en formació. La convocatòria es divideix en quatre categories diferents. La categoria A, ajut postresidència per dedicació a recerca, és un ajut per a la incorporació de professionals amb formació sanitària especialitzada per desenvolupar o participar en un projecte de recerca en salut en el marc d'un grup de recerca adscrit a l'IRBLleida. La categoria B, ajut postresidència per dedicació a recerca per a professionals de centres de Salut de la Regió Sanitària de l'Alt Pirineu i Aran, també és per a la incorporació d'un professional amb formació sanitària especialitzada que exerceixin a la Regió Sanitària de l'Alt Pirineu i Aran abans i/o mentre gaudeixin de l'ajut, per desenvolupar o participar en un projecte de recerca en salut en el marc d'un grup de recerca adscrit a l'IRBLleida.

La categoria C, ajut postresidència per a donar suport al centre CREBA, és un ajut específic per a la incorporació d'un professional mèdic amb formació especialitzada MIR en especialitats quirúrgiques per donar suport al desenvolupament de projectes de recerca i activitats de formació en models experimentals porcins. I la categoria D, ajuts per a la finalització de tesis doctorals, són ajuts per a estudiants de doctorat que estiguin matriculats en el programa de Doctorat en Salut o el Doctorat de Cures Integrals i Serveis de Salut de la Universitat de Lleida (UdL), que estiguin esgotant (que finalitzi al llarg de l'any 2020) un contracte predoctoral i que hagin gaudit, almenys, de 24 mesos de contracte predoctoral a data de 31 de desembre de 2020.

Els ajuts tindran una durada màxima d'un any i consistiran, cada un, en un import de 20.000 € anuals bruts, destinats a cobrir la remuneració del beneficiari. La Diputació de Lleida també es fa càrrec de cobrir el cost total de cada una de les contractacions.

En el cas de les categories A, B i C, s'ha ofert una ajuda per categoria, i en la categoria D, 7 ajudes. Els ajuts tipus A, B i C gaudiran d'un contracte de recerca a l'IRBLleida i la percepció del present ajut es podrà compatibilitzar amb altres contractes assistencials en qualsevol centre sanitari públic de la regió sanitària de Lleida. En el cas de la categoria D, el contracte amb l'IRBLleida començarà immediatament després de la finalització de la beca predoctoral, i el dret a percebre'l s'extingirà amb la defensa de la tesi, el darrer dia del mes en què aquesta es produeixi. Durant els dos mesos finals de l'ajut, la persona candidata haurà d'impartir un seminari i justificar l'autoria d'un article com a primer autor o primera autora, que s'haurà d'adjuntar a la memòria final.

S’han convocat un total 10 ajudes d’un any per a la contractació de professionals que han acabat el període formació sanitària especialitzada i per a estudiants de doctorat en ciències de la salut que han esgotat una beca predoctoral