Equips de recerca de l’IRBLleida i la UdL confirmen la validesa i fiabilitat de diferents mesures qualitatives per valorar el son en persones adultes amb fibromiàlgia

La revisió sobre la durada i profunditat del son o la dificultat per adormir-se permet oferir un tractament integral i personalitzat als pacients.

Equips de recerca del Grup de Recerca de Cures en Salut de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Lleida (IRBLleida) i de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de Lleida (UdL) han estudiat la validesa i fiabilitat dels indicadors de qualitat del son (la durada o profunditat del son i la dificultat per adormir-se, entre d'altres) en persones adultes diagnosticades de fibromiàlgia. Els resultats confirmen la validesa dels indicadors i permetran als professionals de la salut garantir una assistència integral en pacients amb fibromiàlgia, més enllà del dolor, i proporcionar informació important sobre l'efectivitat dels tractaments. Aquest estudi s'ha publicat a la revista International Journal of Environmental Research and Public Health.

"La baixa qualitat del son és un símptoma molt freqüent entre les persones diagnosticades de fibromiàlgia amb una prevalença que oscil·la entre el 65% i el 99%, segons els estudis disponibles més actuals" explica la primera autora de l'article, Carolina Climent. L'Equip de Recerca, format per Carolina Climent, Anna Marco, Roland Pastells, Fran Valenzuela, Joan Blanco i Montse Gea, ha realitzat una revisió sistemàtica fent una cerca d'articles en diferents bases de dades electròniques, seguint les recomanacions establertes (recomanacions COSMIN i PRISMA) per avaluar les mesures de resultat reportades pel pacient sobre la qualitat del son i validades en persones adultes que pateixen fibromiàlgia.

De manera habitual en recerca es realitzen aquestes revisions per valorar la validesa de les mesures reportades pels pacients. L'equip va consultar cinc bases de dades científiques (PubMed, Scopus, CINAHL Plus, PsycINFO i ISI Web of Science) i va obtenir un total de 3.042 articles. També va realitzar una cerca manual de literatura. Finalment, un total de set articles van complir amb els criteris d'inclusió preestablerts que són: l'Índex de qualitat del son Pittsburgh, l'Escala del son Jenkins, l'Escala de qualificació numèrica de qualitat del son, l'estudi de resultats mèdics Escala del son i el Diari del son de la fibromiàlgia.

"La baixa qualitat del son és un símptoma molt prevalent que té un gran impacte en altres símptomes d'aquesta condició de salut, com ara el dolor, la fatiga i les alteracions cognitives, i afecta directament la qualitat de vida d'aquestes persones", confirma la investigadora Carolina Climent. "L'evolució de l'estudi del son en persones que pateixen fibromiàlgia pot ser d'especial interès per avaluar l'efectivitat de nous tractaments, personalitzar l'abordatge terapèutic i millorar-ne el coneixement", matisa.

En un futur, els resultats de l'estudi permetran als professionals de la salut i als investigadors saber quines mesures de resultat són més vàlides i fiables en el seu context d'aplicació.

Aquesta recerca ha rebut el suport de la Universitat de Lleida, amb una beca predoctoral de la primera autora, i amb un ajut de l'Institut de Desenvolupament Social i Territorial (INDEST).

Article de recerca: Climent-Sanz, C.; Marco-Mitjavila, A.; Pastells-Peiró, R.; Valenzuela-Pascual, F.; Blanco-Blanco, J.; Gea-Sánchez, M. Patient Reported Outcome Measures of Sleep Quality in Fibromyalgia: A COSMIN Systematic Review. Int. J. Environ. Res. Public Health 2020, 17, 2992.

El Grup de Recerca de Cures en Salut de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Lleida (IRBLleida) ha realitzat la recerca