L’IRBLleida reactiva de manera gradual i progressiva la recerca amb un aforament màxim del 30% en la fase 1 de la desescalada

El teletreball es manté amb caràcter preferent sempre que sigui possible

Amb l'entrada de la Regió Sanitària Lleida en la fase 1 de la desescalada de l'alerta sanitària per la COVID19, l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) ha creat un pla de retorn per reactivar de manera gradual i progressiva la recerca aturada, amb el teletreball amb caràcter preferent sempre que sigui possible. Aquest pla inclou un aforament màxim del 30% en la fase 1. Aquest aforament per zones de treball permet mantenir els 2 metres de distància i inclou la creació de dos torns de treball (matí i tarda). El pla també contempla l'entrega d'equips de protecció individual (EPI) a tot el personal adscrit a l'IRBLleida, independentment de si el seu contracte és o no amb l'Institut.

Cada espai compta amb una senyalització indicada on s'especifica l'aforament màxim i les mesures de seguretat que s'han d'adoptar. Les zones comunes, com el menjador i d'altres espais, estan tancades fins a nou avís. El pla també contempla les mesures d'actuació davant la sospita o activació d'un possible cas de COVID19.

Investigadors de la Universitat de Lleida, l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida i de l'IRBLleida estan realitzant projectes de recerca sobre la COVID19. Per aquest motiu s'han habilitat espais de recerca i equips de protecció individual amb la bioseguretat indicada per a treballar amb les mostres a processar.

Les mesures adoptades per l'Institut han estat consensuades i acordades pel grup de treball creat per elaborar el Pla d'actuació per la reincorporació a l'activitat post COVID-19, integrat per membres de l'equip directiu, del Servei de Prevenció de Riscos Laborals de la Universitat de Lleida, del Comitè d'Empresa, Recursos Humans de l'IRBLleida i personal tècnic i investigador. La Direcció de l'Institut és la responsable d'aprovar i vetllar pel compliment d'aquesta normativa per tal d'assegurar la salut de tot el seu personal.


L'IRBLleida pertany a la Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (I-CERCA), que s'organitza segons un model de bon govern i de funcionament que permet assegurar l'eficiència, la flexibilitat de gestió, la captació i promoció del talent, la planificació estratègica i la capacitat executiva dels centres de recerca de Catalunya.

S’ha creat un grup de treball integrat per membres de l’equip directiu, del Servei de Prevenció de Riscos Laborals de la Universitat de Lleida, del Comitè d’Empresa, Recursos Humans de l’IRBLleida i personal tècnic i investigador