L’IRBLleida s’incorpora al Portal de la Recerca de Catalunya per visibilitzar la tasca dels investigadors i investigadores

36 universitats i centres de recerca formen part d’aquesta iniciativa

L'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) s'ha incorporat al Portal de la Recerca de Catalunya (PRC). Aquest fet suposarà l'avenç cap a l'accés obert a la producció científica que es porta a terme a l'IRBLleida, al mateix temps que proporcionarà una major visibilitat a la tasca que hi fan els investigadors i les investigadores.

Actualment formen part del PRC 36 universitats i centres de recerca, com ara el Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB), el Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR), l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC), la Fundació Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC), l'Institut Català de Paleontologia (ICP), el Centre de Visió per Computador (CVC) o l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL).

El PRC recull i difon en un únic espai els resultats de la recerca produïda a les universitats i centres de recerca catalans. Adreçat a la comunitat científica local i internacional, i també a empreses i organitzacions finançadores, el PRC fomenta l'accés obert i es basa en formats estàndards que faciliten la reutilització de les dades. Té per finalitat, des d'un lloc únic, visualitzar i difondre entre la comunitat científica internacional, així com entre empreses, organitzacions finançadores i públic en general, l'activitat investigadora que es duu a terme a Catalunya (quant a investigadors, publicacions, tesis, grups i projectes de recerca) per facilitar d'aquesta manera l'accés obert a la producció científica.

El Portal és una iniciativa de la Secretaria d'Universitats i Recerca portada a terme pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), conjuntament amb una comissió de treball formada per membres de les universitats catalanes i dels centres de recerca participants.

Aquest fet suposarà l'avenç cap a l'accés obert a la producció científica que es porta a terme a l'IRBLleida, al mateix temps que proporcionarà una major visibilitat a la tasca que hi fan els investigadors i les investigadores.