Un projecte per estudiar un tractament personalitzat per a estadis precoços de càncer de mama, guanyador de la segona convocatòria dels premis Adamed

Els laboratoris han seleccionat un total 6 propostes de recerca per repartir els 60.000 € de finançament

Un estudi liderat pel facultatiu d'Oncologia Mèdica de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida i investigador de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) Serafín Morales, que investiga un tractament personalitzat per a estadis precoços de càncer de mama, ha estat seleccionat pels laboratoris Adamed en la seva segona convocatòria d'ajudes a la recerca. Els laboratoris Adamed han seleccionat un total de sis propostes de recerca, de les 28 presentades, perquè rebin finançament. La convocatòria compta amb 60.000 €.

El projecte, titulat 'Elecció de tractament amb quimioteràpia neoadjuvant en pacients amb càncer de mama en estadi precoç i amb receptors hormonals positius mitjançant la determinació de la plataforma Oncotype, CF DNA en sang perifèrica i canvis del marcador KI67 en teixit tumoral', té com a objectiu principal trobar molècules predictores de l'èxit del tractament amb quimioteràpia del càncer de mama.

"Aquest estudi està dirigit a un grup de pacients que pateixen un càncer de mama conegut com a LUMINAL i que representa un 60 % de tots els càncers de mama. Un 25 % d'aquests casos tenen criteris de risc i, fins ara, es tractaven amb quimioteràpia" ha explicat Morales. "Creiem que l'ús de tres eines com són la plataforma Oncotype (que analitza els gens), l'estudi del marcador KI67 i l'anàlisi dels nivells de l'ADN ens poden ajudar a predir la quimiosensibilitat i, per tant, a evitar el tractament amb quimioteràpia en la meitat dels casos i en aquells casos en què s'utilitzés aquest tractament, a aconseguir un major benefici" ha confirmat l'investigador.

La durada de l'estudi és de 2 anys i està previst que s'hi incloguin 70 casos l'any. Els investigadors volen començar com més aviat millor aquest projecte, realitzant les extraccions de mostres de sang per fer-hi les anàlisis posteriors.

La durada de l'estudi és de 2 anys i està previst que s'hi incloguin 70 casos l'any