L'IRBLleida, teletreballant des de casa

Seguint les indicacions de les autoritats i administracions

Seguint les indicacions de les autoritats i administracions, l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) ha fomentat el teletreball i ha mantingut tan sols el treball o experimentació que es consideri essencial i que en el cas de parar-se, podria tenir efectes irreparables o d'alt perjudici a persones o recursos. Qualsevol treballador/a que tingui alguna activitat inajornable que hagi de realitzar-se a les instal·lacions de l'IRBlleida s’ha de posar-se en contacte amb el seu responsable directe perquè aquest ho comuniqui a la Direcció de l'IRBLleida i la direcció ha d'autoritzar expressament la seva entrada a l'edifici.

A les xarxes socials es poden veure els diferents professionals de l’Institut treballant a les seves cases.

Són molts els professionals que realitzen les seves tasques des de casa