← Altres events

Lectura de tesi doctoral - Personal #IRBLleida

Xavier Soria Gili

  • Tesi: "Paper de la freqüència al·lèlica de la mutació brafv600e i de la variant germinal KDRQ472H en les característiques clinicopatològiques del melanoma cutani".
  • Autor: Xavier Soria Gili.
  • Director: Dra. Rosa Maria Marti Laborda / Dr. Felip Vilardell Villellas / Dra. Anna Macia Armengol.
  • Tutor: Dra. Rosa Maria Marti Laborda.
  • Data i hora: 31 de març - 12.00h.
  • Lloc: Sala de Graus (espai 0.22) EDE-HUAV.