← Altres events

Lectura de tesi doctoral - Personal #IRBLleida

Anabel Lourdes Castro Grattoni

  • Tesi: "Remodelació cardiovascular induïda per hipòxia intermitent. Reversibilitat i efecte de l'edat”
  • Autor/a: Anabel Lourdes Castro Grattoni
  • Direcció: Dr. Ferran Barbé Illa / Dr. Manuel Sánchez de la Torre
  • Tutoria: Dr. Manuel Sánchez de la Torre
  • Data i hora: 28 de juny de 2021 - 12h
  • Lloc: Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat PARCIAL a través d'aquest enllaç