← Altres events

Lectura de tesi doctoral - Personal #IRBLleida

Clara Matas Nadal

  • Tesi: "Carcinomes de queratinòcits: aspectes epidemiològics a Catalunya i caracterització proteica del seu fluid intersticial tumoral”
  • Autor/a: Clara Matas Nadal
  • Direcció: Dr. Rafael Sergio Aguayo Ortiz / Dr. Eloi Garí Marsol
  • Tutoria: Dr. Eloi Garí Marsol
  • Data i hora: 18 de juny de 2021 - 11h
  • Lloc: Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat COMPLETA a través d'aquest enllaç