← Altres events

Lectura de tesi doctoral - Personal #IRBLleida

Anna Visa Pretel

  • Tesi: "Valoració dels canals tipus T com a diana terapèutica en el glioblastoma: silenciament gènic versus bloqueig farmacològic"
  • Autor/a: Anna Visa Pretel
  • Direcció: Dr. Carles Cantí Nicolás i Dra. Judit Herreros Danés
  • Tutoria: Dra. Judit Herreros Danés
  • Data i hora: 26 de març de 2021 - 12h
  • Lloc: aquesta tesi està sotmesa a un acord de CONFIDENCIALITAT