Directory
Silvia Bielsa Martin

Silvia Bielsa Martin


sbielsa.lleida.ics(ELIMINAR)@gencat.cat

Publications

 • Manuel Porcel, Jose; Esquerda, Aureli; Martinez, Montserrat; Rodriguez-Panadero, Francisco; Bielsa, Silvia

  Influence of pleural fluid red blood cell count on the misidentification of transudates

  MEDICINA CLINICA 131 770-772. .

 • Bielsa, Silvia; Martin-Juan, Jose; Porcel, Jose M.; Rodriguez-Panadero, Francisco

  Diagnostic and prognostic implications of pleural adhesions in malignant effusions.

  JOURNAL OF THORACIC ONCOLOGY 3 1251-1256. .

  [doi:10.1097/JTO.0b013e318189f53d]

 • Porcel, Jose M.; Aleman, Carmen; Bielsa, Silvia; Sarrapio, Javier; de Sevilla, Tomas Fernandez; Esquerda, Aureli

  A decision tree for differentiating tuberculous from malignant pleural effusions.

  RESPIRATORY MEDICINE 102 1159-1164. .

  [doi:10.1016/j.rmed.2008.03.001]

 • Bielsa, Silvia; Salud, Antonieta; Martinez, Montserrat; Esquerda, Aureli; Martin, Antonio; Rodriguez-Panadero, Francisco; Porcel, Jose M.

  Prognostic significance of pleural fluid data in patients with malignant effusion.

  EUROPEAN JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE 19 334-339. .

  [doi:10.1016/j.ejim.2007.09.014]

 • Bielsa S; Panadés MJ; Egido R; Rue M; Salud A; Matías-Guiu X; Rodríguez-Panadero F; Porcel JM

  Rentabilidad del estudio citológico del líquido pleural en el derrame maligno.

  Anales De Medicina Interna 25 173-177. .

 • Bielsa, S.; Panades, M. J.; Egido, R.; Rue, M.; Salud, A.; Matias-Guiu, X.; Rodriguez-Panadero, F.; Porcel, J. M.

  ACCURaCY OF PLEURaL FLUID CYTOLOGY IN MaLIGNaNT EFFUSIONS

  Anales De Medicina Interna 25 173-177. .

 • Madroñero AB; Porcel JM; Bielsa S

  Toxicidad hepática inducida por amoxicilina.

  REVISTA ESPANOLA DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS 99 173-174. .

 • Madronero, A. B.; Porcel, J. M.; Bielsa, S.

  Hepatotoxicity induced by amoxicillin

  REVISTA ESPANOLA DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS 99 173-174. .

 • Bielsa S; Madroñero AB; Grau JM; Porcel JM

  Miositis con cuerpos de inclusión asociada a esclerosis sistémica.

  MEDICINA CLINICA 128 278-278. .

 • Bielsa, Silvia; Belen Madronero, Ana; Maria Grau, Josep; Manuel Porcel, Jose

  Inclusion-body myositis associated with systemic sclerosis

  MEDICINA CLINICA 128 278-278. .

  [doi:10.1016/S0025-7753(07)72561-7]

 • Madroñero AB; Porcel JM; Bielsa S; Pallarés J

  Endocarditis mitral por Escherichia coli.

  ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y MICROBIOLOGIA CLINICA 25 162-163. .

 • Belen Madronero, Ana; Manuel Porcel, Jose; Bielsa, Silvia; Pallares, Judit

  Mitral endocarditis due to Escherichia coli

  ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y MICROBIOLOGIA CLINICA 25 162-163. .

Projects

 • Premi investigador/a jove ICS 2017
 • "Análisis del líquido pleural mediante Fluorotype MTB® para diagnosticar tuberculosis"
 • DURADA OPTIMA DEL TRACTAMENT ANTIBIOTIC EN PACIENTS AMB VESSAMENT PLEURAL PARAPNEUMONIC COMPLICAT O EMPIEMA: ASSAIG CLINIC RANDOMITZAT
 • AJUTS PER CONTRACTES POST FORMACIO SANITARIA ESPECIALITZADA