Àrea: Neurociències

Coordinadora de l'àrea: Dra. Rosa Maria Soler Tatché

La Neurociència és una àrea multidisciplinària que estudia el sistema nerviós en la seva estructura, funció, desenvolupament i patologia. A l'IRBLleida investiguem malalties neurològiques i psiquiàtriques abordant aspectes moleculars, cel·lulars i clínics.

< Recerca

Fonaments biològics dels trastorns mentals

Responsables del grup
  • Maria Mur Lain
  • Josep Pifarre Paredero

El Grup està format principalment per membres del servei de Psiquiatria de l'Hospital Universitari Santa Maria de Lleida i la recerca biomèdica està format per subequips que tenen en comú l'estudi de les bases biològiques de diversos trastorns mentals, principalment trastorn bipolar, trastorn psicòtic i trastorn de personalitat...

Neurobiologia Evolutiva i del Desenvolupament

Responsables del grup
  • Loreta Medina Hernandez
  • Ester Desfilis Barcelo

La recerca del grup se centra en l'estudi de l'amígdala, una estructura cerebral molt complexa que intervé en el control de les emocions, el comportament social i la cognició, i que està alterada en tots els trastorns psiquiàtrics...

Neurobiologia molecular i del desenvolupament

Responsable del grup
  • Joaquim Egea Navarro

El nostre objectiu és la caracterització de nous mecanismes moleculars implicats en la formació (desenvolupament) i remodelació (neurogènesi adulta) dels circuits neuronals en el sistema nerviós dels vertebrats...

Neurociències clíniques

Responsable del grup
  • Francisco Purroy Garcia

El Grup de Neurociències Clíniques va néixer amb l'objectiu d'aglutinar tota la recerca neurològica desenvolupada en l'àmbit hospitalari de Lleida el 2008...

Neurocognició, psicobiologia de la personalitat i genètica de la conducta

Responsable del grup
  • Anton Aluja Fabregat

Els investigadors convergeixen en l'interès per la cerca de les bases biològiques de la personalitat i els seus trastorns...

Neuroimmunologia

Responsable del grup
  • Luis Brieva Ruiz

Els objectius del nostre equip investigador són: Aprofundir en el coneixement dels processos etiopatogènics, encara per descobrir, de l'Esclerosi Múltiple...

Patologia neuromuscular experimental

Responsable del grup
  • Jordi Calderó Pardo

El grup estudia les bases cel·lulars i moleculars dels trastorns neuromusculars, en particular, les malalties de les motoneurones, com l'esclerosi lateral amiotròfica (ELA) i l'atròfia muscular espinal (AME)...

Unitat de senyalització neuronal

Responsable del grup
  • Rosa Maria Soler Tatche

La Unitat de Senyalització Neuronal és un grup de recerca centrat en l'estudi dels mecanismes de degeneració de les neurones en el marc de l'Atròfia Muscular Espinal (AME)...