Recerca > Neurociències

Neuroimmunologia

Els objectius del nostre equip investigador són:

  • Aprofundir en el coneixement dels processos etiopatogènics, encara per descobrir, de l'Esclerosi Múltiple.
  • Recerca de biomarcadors pronòstic d'evolució clínica i/o de resposta a tractament que ajudin al facultatiu a poder fer una personalització del tractament amb l'objectiu final de millorar la qualitat de vida del pacient.

Principalment ens centrem en l'estudi dels factors ambientals desencadenants de la malaltia fent un especial interès en els processos oxidatius i el funcionament mitocondrial. Investiguem la generació i regulació de la producció de radicals lliures per les mitocòndries, la detecció i quantificació dels marcadors específics de lesió oxidativa als carbohidrats, lípids, proteïnes i àcids nucleics; les proteïnes diana de l'oxidació, el nivell d'insaturació de les membranes cel·lulars, la seva sensibilitat a la lesió lipoxidació, canvis metabòlics i adaptacions cel·lulars a l'estrès oxidatiu.

Informació de contacte

Luis Brieva Ruiz

Luis Brieva Ruiz