Recerca > Medicina Clínica

Fonaments biològics dels trastorns mentals

El Grup està format principalment per membres del servei de Psiquiatria de l'Hospital Universitari Santa Maria de Lleida i la recerca biomèdica està format per subequips que tenen en comú l'estudi de les bases biològiques de diversos trastorns mentals, principalment trastorn bipolar, trastorn psicòtic i trastorn de personalitat.

Informació de contacte

Josep Pifarre Paredero

Josep Pifarre Paredero