Recerca > Medicina Clínica

Fonaments biològics dels trastorns mentals

El Grup està format principalment per membres del servei de Psiquiatria de l'Hospital Universitari Santa Maria de Lleida i la recerca biomèdica està format per subequips que tenen en comú l'estudi de les bases biològiques de diversos trastorns mentals, principalment trastorn bipolar, trastorn psicòtic i trastorn de personalitat.

Publicacions destacades

Yuguero, Oriol; Melnick, Edward R.; Marsal, Josep R.; Esquerda, Montserrat; Soler-Gonzalez, Jorge

Cross-sectional study of the association between healthcare professionals' empathy and burnout and the number of annual primary care visits per patient under their care in Spain

Bmj Open 8 e020949-. .

[doi:10.1136/bmjopen-2017-020949]

Vicent-Gil, M.; Keymer-Gausset, A.; Serra-Blasco, M.; Carceller-Sindreu, M.; de Diego-Adelino, J.; Trujols, J.; Mur, M.; Perez, V.; Alvarez, E.; Cardoner, N.; Portella, M. J.

Cognitive predictors of illness course at 12 months after first-episode of depression

European Neuropsychopharmacology 28 529-537. .

[doi:10.1016/j.euroneuro.2018.02.001]

Totes les publicacions

Informació de contacte

Maria Mur Lain

Maria Mur Lain

Josep Pifarre Paredero

Josep Pifarre Paredero