Recerca > Medicina Clínica

Fonaments biològics dels trastorns mentals

El Grup està format principalment per membres del servei de Psiquiatria de l'Hospital Universitari Santa Maria de Lleida i la recerca biomèdica està format per subequips que tenen en comú l'estudi de les bases biològiques de diversos trastorns mentals, principalment trastorn bipolar, trastorn psicòtic i trastorn de personalitat.

Publicacions destacades

Yuguero O; Melnick ER; Marsal JR; Esquerda M; Soler-Gonzalez J

Cross-sectional study of the association between healthcare professionals' empathy and burnout and the number of annual primary care visits per patient under their care in Spain

Bmj Open 8 e020949-. .

[doi:10.1136/bmjopen-2017-020949]

Vicent-Gil, M; Keymer-Gausset, A; Serra-Blasco, M; Carceller-Sindreu, M; de Diego-Adelino, J; Trujols, J; Mur, M; Perez, V; Alvarez, E; Cardoner, N; Portella, MJ

Cognitive predictors of illness course at 12 months after first-episode of depression

European Neuropsychopharmacology 28 529-537. .

[doi:10.1016/j.euroneuro.2018.02.001]

Totes les publicacions

Informació de contacte

Josep Pifarre Paredero

Josep Pifarre Paredero