Recerca > Neurociències

Neurobiologia Evolutiva i del Desenvolupament

La recerca del grup se centra en l'estudi de l'amígdala, una estructura cerebral molt complexa que intervé en el control de les emocions, el comportament social i la cognició, i que està alterada en tots els trastorns psiquiàtrics. En l'actualitat no és possible explicar els diferents resultats dels diferents trastorns mentals, la qual cosa suposa un veritable repte en el seu tractament. Per a resoldre aquest problema, el grup està tractant de desxifrar l'amígdala a nivell molecular, cel·lular i de circuit utilitzant un enfocament de biologia evolutiva del desenvolupament.

Recerques anteriors del grup han demostrat que la gran complexitat de l'amígdala pot explicar-se en gran manera pel diferent origen embrionari de les seves neurones, que condiciona el seu fenotip adult. Amb aquesta visió en ment, el grup està desenvolupant actualment una recerca per a estudiar el transcriptoma i les connexions de les neurones amigdalares amb diferent origen embrionari. La comparació dels resultats amb bases de dades públiques de gens implicats en diferents trastorns mentals ajudarà a entendre la relació entre els diferents gens de susceptibilitat a neurones amigdalares específiques i les xarxes que regulen l'emoció i el comportament social. Aquest serà el primer pas per a dissenyar dianes terapèutiques més precises per als diferents trastorns mentals i obrirà el camí a la medicina de precisió en Psiquiatria.

Publicacions destacades

Morales L; Castro-Robles B; Abellán A; Desfilis E; Medina L

A novel telencephalon-opto-hypothalamic morphogenetic domain coexpressing Foxg1 and Otp produces most of the glutamatergic neurons of the medial extended amygdala.

Journal Of Comparative Neurology 529 2418-2449. .

[doi:10.1002/cne.25103]

Medina, L; Abellan, A; Desfilis, E

Contribution of Genoarchitecture to Understanding Hippocampal Evolution and Development

BRAIN BEHAVIOR AND EVOLUTION 90 25-40. .

[doi:10.1159/000477558]

Totes les publicacions

Informació de contacte

Loreta Medina Hernandez

Loreta Medina Hernandez

Ester Desfilis Barcelo

Ester Desfilis Barcelo

973702961

loreta.medina(ELIMINAR)@udl.cat
ester.desfilis(ELIMINAR)@udl.cat

Biomedicine II / Biomedicina II
2nd Floor / 2a planta