Àrea: Epidemiologia, Malalties infeccioses i Salut pública

Coordinador de l'àrea: Dr. Oriol Yuguero Torres

En aquesta àrea volem donar resposta als reptes epidemiològics amb investigadors clínics  i bàsics. Combinem la nostra recerca per relacionar el que veiem en els nostres centres assistencials i la repercussió en la salut pública i el medi que ens envolta.

< Recerca

Epidemiologia aplicada

Responsable del grup
  • Pere Godoy Garcia

És un grup multidisciplinar format per metges especialistas en Medicina Preventiva i Salut Pública i especialistas en Medicina Familiar i Comunitària que estudien les aplicacions de l'epidemiologia en l'estudi de brots epidemics, investigació de factors de risc per malalties transmisibles, estimació de cobertures d'activitats preventives periòdiques en l'atenció primària de salut i farmacoepidemiologia...

Farmacoepidemiologia i farmacodinàmica

Responsable del grup
  • Juan Antonio Schoenenberger Arnaiz

El Grup de Recerca en Farmacoepidemiologia i Farmacodinámica (P&P) és un grup multidisciplinari que inclou metges de diferents especialitats, farmacèutics de diferents especialitats i diplomats en infermeria...

Genètica de malalties complexes

Responsable del grup
  • Joan Fibla Palazon

El grup desenvolupa la seva activitat investigadora des de gener de 1995 en l'estudi de la variabilitat genètica del Receptor de la Vitamina D i el seu paper en la susceptibilitat a la infecció pel virus VIH i la progressió clínica de la SIDA...

Grup de recerca translacional sobre malalties infeccioses de Lleida

Responsable del grup
  • Eva González De La Fuente

El Grup de Recerca Traslacional en Malalties Infeccioses de Lleida (TRIDLE) treballa en les següents línies de recerca:  Sèpsia i infeccions del torrent sanguini  VIH  Infeccions relacionades amb l'assistència sanitària  Administració d'antimicrobians, microbiologia clínica  Malalties tropicals i patologia importada ...

Grup de Recerca Transversal de la Urgència i l'Emergència

Responsable del grup
  • Oriol Yuguero Torres

El principal repte del nostre grup és millorar l'assistència urgent que prestem als ciutadans de la nostra regió sanitària en l'àmbit de la urgència...

Indicadors i especificacions de la qualitat en el Laboratori Clínic

Responsable del grup
  • Maria Mercedes Ibarz Escuer

Grup interdisciplinari format per facultatius especialistes pertanyents als Laboratoris Clínics de l'Institut Català de la Salut...

Medicina Intensiva

Responsables del grup
  • Jose Javier Trujillano Cabello
  • Jesus Caballero Lopez

La recerca del grup està focalitzada en la millora de la seguretat en relació al seguiment dels pacients amb infecció nosocomial, pacients amb politraumatismes, pacients amb nutrició artificial, etc...