Recerca > Medicina Clínica

Medicina Intensiva

La recerca del grup està focalitzada en la millora de la seguretat en relació al seguiment dels pacients amb infecció nosocomial, pacients amb politraumatismes, pacients amb nutrició artificial, etc. així com també com el seguiment de la qualitat de vida dels pacients post-UCI, la valoració de la gravetat dels pacients i la construcció de models de predicció de resultats.

Publicació destacada

Servia, L; Jove, M; Sol, J; Pamplona, R; Badia, M; Montserrat, N; Portero-Otin, M; Trujillano, J

A prospective pilot study using metabolomics discloses specific fatty acid, catecholamine and tryptophan metabolic pathways as possible predictors for a negative outcome after severe trauma

SCANDINAVIAN JOURNAL OF TRAUMA RESUSCITATION & EMERGENCY MEDICINE 27 56-56. .

[doi:10.1186/s13049-019-0631-5]

Totes les publicacions

Informació de contacte

Jose Javier Trujillano Cabello

Jose Javier Trujillano Cabello

Jesus Caballero Lopez

Jesus Caballero Lopez

973702406 / 973705245

jjtrujillano.lleida.ics@gencat.cat

jcaballero.lleida.ics@gencat.cat