Recerca > Medicina Clínica

Medicina Intensiva

La recerca del grup està focalitzada en la millora de la seguretat en relació al seguiment dels pacients amb infecció nosocomial, pacients amb politraumatismes, pacients amb nutrició artificial, etc. així com també com el seguiment de la qualitat de vida dels pacients post-UCI, la valoració de la gravetat dels pacients i la construcció de models de predicció de resultats.

Publicació destacada

Vallverdú Vidal M; Iglesias Moles S; Palomar Martínez M

Rhino-orbital-cerebral mucormycosis in a critically ill patient

Medicina Intensiva 41 509-510. .

[doi:10.1016/j.medin.2016.03.001]

Totes les publicacions

Informació de contacte

Jose Javier Trujillano Cabello

Jose Javier Trujillano Cabello

973702406 / 973705245

jjtrujillano.lleida.ics@gencat.cat