Recerca > Medicina Clínica

Indicadors i especificacions de la qualitat en el Laboratori Clínic

Grup interdisciplinari format per facultatius especialistes pertanyents als Laboratoris Clínics de l'Institut Català de la Salut. El treball del grup es basa en el consens i en l’experiència compartida com a garants de l’eficàcia i l’eficiència. L’objectiu principal és establir indicadors i especificacions de la qualitat per al disseny i avaluació d’estratègies de millora contínua dels processos, amb la finalitat d’incrementar la seguretat del pacient. Una de les línees de treball del grup és la variabilitat, adequació i eficiència de les accions empreses en demanda.

Informació de contacte

Maria Mercedes Ibarz Escuer

Maria Mercedes Ibarz Escuer