← Otros eventos

Lectura de tesis doctoral - Personal #IRBLleida

Julia Luna Salinas

  • Tesis: "Validació de la ciclina D3 com a reguladora clau de l'apoptosi de la cèl·lula beta pancreàtica induïda per estrès de reticle endoplasmàtic en la diabetis de tipus 1 (T1D)".
  • Autor: Julia Luna Salinas.
  • Dirección: Dra. Concepción Mora Giral.
  • Tutor: Dra. Concepción Mora Giral.
  • Fecha y hora: 19 de desembre 2023 - 12.30h.
  • Lugar: Aula Magna de la Facultat de Medicina de la UdL.