← Otros eventos

Lectura de tesis doctoral - Personal #IRBLleida

Marta Medina Carbonero

  • Tesis: "L'Atàxia de Friedreich: Assaig de fàrmacs en cardiomiòcits deficients de frataxina i caracterització del nou model murí FXNI151F".
  • Autor: Marta Medina Carbonero.
  • Director: Dr. Joaquin Ros Salvador / Dr. Jordi Tamarit Sumalla.
  • Tutor: Dr. Joaquin Ros Salvador.
  • Fecha y hora: 20 diciembre 2022 - 12.15h.
  • Lugar: Sala de Graus (espai 0.22) EDE-HUAV.