Recerca > Càncer

Senyalització cel·lular per calci

Els objectius de la recerca duta a terme pel grup de Senyalització cel.lular per Calci, junt amb els nostres col.laboradors, es centren en les següents línies estratègiques:

  1. Desxifrar la implicació dels canals de calci tipus T en la iniciació i la progressió del glioblastoma en models in vivo de ratolí i Drosophila. L'objectiu final d'aquesta línia es investigar abordatges per la inhibició del canal in vivo.
  2. Aprofundir en la funció dels canals T en cèl.lules canceroses i la seva relació amb l'hipòxia i l'autofàgia.
  3. Investigar la implicació d'altres canals i les seves proteïnes reguladores en la gliomagènesi.