Recerca > Càncer

Senyalització cel·lular per calci

Durant la progressió tumoral, les cèl·lules canceroses s'adapten a canvis en el microambient (mancat de nutrients i/o oxigen), mitjançant l'activació de vies d'estrès i l'autofàgia. Aquests processos també són rellevants en la quimioresistència i recurrència tumoral i constitueixen dianes terapèutiques contra el càncer. Estudiem la relació entre la senyalització per calci i aquests processos adaptatius amb la finalitat de plantejar estratègies antitumorals. Actualment, el nostre model de treball és el Glioblastoma, un tumor cerebral agressiu que es caracteritza pel seu ràpid creixement, alta capacitat d'invasió i resistència al tractament. Utilitzem cultius primaris derivats de biòpsies, tècniques bioquímiques i de biologia cel·lular, silenciament gènic i models preclínics de glioblastoma.

Publicacions destacades

Visa, A; Shaikh, S; Alza, L; Herreros, J; Canti, C

The Hard-To-Close Window of T-Type Calcium Channels

Trends in molecular medicine 25 571-584. .

[doi:10.1016/j.molmed.2019.03.001]

Visa, A; Sallan, MC; Maiques, O; Alza, L; Talavera, E; Lopez-Ortega, R; Santacana, M; Herrero, J; Canti, C

T-Type Ca(v)3.1 Channels Mediate Progression and Chemotherapeutic Resistance in Glioblastoma

CANCER RESEARCH 79 1857-1868. .

[doi:10.1158/0008-5472.CAN-18-1924]

Totes les publicacions

Informació de contacte

Carles Cantí Nicolás

Carles Cantí Nicolás

Judit Herreros Danés

Judit Herreros Danés

973702950

carles.canti(ELIMINAR)@udl.cat
judit.herreros(ELIMINAR)@udl.cat

Biomedicine I / Biomedicina I
2nd floor / 2a planta