Recerca > Models cel·lulars i moleculars de patologies humanes

Senyalització cel·lular per calci

Durant la progressió tumoral, les cèl·lules canceroses s'adapten a canvis en el microambient (mancat de nutrients i/o oxigen), mitjançant l'activació de les vies UPR i l'autofàgia. Aquests processos també són rellevants en la quimioresistència i recurrència tumoral i constituixen noves dianes terapèutiques contra el càncer. El model de treball del grup és el Glioblastoma, un tumor cerebral agressiu que es caracteritza per un ràpid creixement, alta capacitat d'invasió i resistència al tractament. Estan estudiant si interferir amb la UPR i l'autofàgia afecta la proliferació cel·lular i la supervivència, in vitro i in vivo, per tal d'idear possibles noves estratègies anti-tumorals. Utilitzen cultius primaris establerts a partir de biòpsies tumorals i tècniques bioquímiques, de biologia cel·lular i molecular, juntament amb silenciament gènic i tècniques d'imatge de calci.


Publicació destacada

Inhibition of WNT-CTNNB1 signaling upregulates SQSTM1 and sensitizes glioblastoma cells to autophagy blockers. Nàger M, Sallán MC, Visa A, Pushparaj C, Santacana M, Macià A, Yeramian A, Cantí C, Herreros J. Autophagy. 2018 Feb 21:1-18. doi: 10.1080/15548627.2017.1423439.

Publicació destacada

Sallan, Marta C.; Visa, Anna; Shaikh, Soni; Nager, Mireia; Herreros, Judit; Canti, Carles

T-type Ca2+ Channels: T for targetable

CANCER RESEARCH 78 603-609. .

[doi:10.1158/0008-5472.CAN-17-3061]

Totes les publicacions

Informació de contacte

Carles Cantí Nicolás

Carles Cantí Nicolás

Judit Herreros Danés

Judit Herreros Danés

973702950

c.canti(ELIMINAR)@mex.udl.cat

j.herreros(ELIMINAR)@cmb.udl.cat