Recerca > Malalties cròniques, Cirurgia i Cures en Salut

Grup de Recerca en Immunologia i Metabolisme (GRIM)

El Grup de Recerca en Immunologia i Metabolisme (GRIM) es subdivideix en 2 nodes representant la recerca bàsica i clínica del grup.

Node bàsic: Grup d’Immunologia i Immunopatologia (GRIIP)

El GRIIP és el node de recerca bàsica del Grup de Recerca en Immunologia i Metabolisme (GRIM). El grup de la Universitat de Lleida (UdL) i del Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) està actualment constituït per dos investigadors principals, Joan Verdaguer i Concepció Mora, i les seves respectives unitats de recerca. Tots dos investigadors acrediten una llarga trajectòria de recerca I+Di com a investigadors principals des de fa més d'una dècada i mitja en el camp de la immunologia i l'autoimmunitat. Tots dos investigadors són membres del mateix grup de recerca reconegut per la Generalitat (SGR) de la UdL i l'IRBLleida des de la seva creació.

L'objectiu de recerca del grup és l'estudi dels mecanismes de pèrdua de tolerància immunològica en les malalties endocrines autoimmunitàries, i més concretament en la Diabetis tipus 1 (T1D), i en l'estudi de diferents eines per el diagnòstic i tractament d'aquestes malalties. El grup també persegueix posar les bases sobre una futura immunoteràpia de la T1D i d'altres endocrinopaties d'origen autoimmunitari, a través de la participació i col·laboració amb diferents grups de recerca i assistencials.

Node clínic: Grup de Recerca en Obesitat, Diabetis i Metabolisme (ODIM)

L’ODIM és el node de recerca clínica del Grup de Recerca en Immunologia i Metabolisme (GRIM). Les principals línies de recerca del Grup s'articulen al voltant de 4 grans branques:

  • L'obesitat mòrbida i les seves comorbiditats, amb gran interès pel desenvolupament d'una medicina personalitzada, basada en:
    • La propensió genètica a desenvolupar comorbilitats com el fetge gras no alcohòlic, la síndrome d'apnees o la diabetis mellitus tipus 2.
    • La capacitat de predir la resolució de comorbilitats i la pèrdua ponderal després de la cirurgia bariàtrica.
  • L'estudi dels mecanismes de senyalització cel·lular i molecular implicats en la resposta cel·lular a la insulina, centrats inicialment en la caracterització de la fosfoquinasa PKRN1.
  • Aprofundir en l'estudi de la malaltia cardiovascular en les "altres" diabetis: diabetis mellitus tipus 1, diabetis tipus LADA, i diabetis monogèniques.
  • Confirmació que el pulmó és un òrgan diana de les complicacions tardanes de la diabetis mellitus tipus 2.

Publicacions destacades

Rodriguez-Fernandez, S; Pujol-Autonell, I; Brianso, F; Perna-Barrull, D; Cano-Sarabia, M; Garcia-Jimeno, S; Villalba, A; Sanchez, A; Aguilera, E; Vazquez, F; Verdaguer, J; Maspoch, D; Vives-Pi, M

Phosphatidylserine-liposomes Promote Tolerogenic Features on Dendritic cells in human Type 1 Diabetes by apoptotic Mimicry

Frontiers in Immunology 9 253-253. .

[doi:10.3389/fimmu.2018.00253]

Goday, A.; Barneto, I.; García-Almeida, J.M.; Blasco, A.; Lecube, A.; Grávalos, C.; Martínez de Icaya, P.; de Las Peñas, R.; Monereo, S.; Vázquez, L.; Palacio, J.E.; Pérez-Segura, P.

Obesity as a risk factor in cancer: A national consensus of the Spanish Society for the Study of Obesity and the Spanish Society of Medical Oncology

CLINICAL & TRANSLATIONAL ONCOLOGY 17 763-771. .

[doi:10.1007/s12094-015-1306-y]

Totes les publicacions

Informació de contacte

Juan Verdaguer Autonell

Juan Verdaguer Autonell

Concepción Mora Giral

Concepción Mora Giral

Albert Lecube Torelló

Albert Lecube Torelló

973702958 / 973705240

joan.verdaguer(ELIMINAR)@udl.cat

conchi.mora(ELIMINAR)@udl.cat

alecube.lleida.ics(ELIMINAR)@gencat.cat

Biomedicine II / Biomedicina II
2nd floor / 2a planta