Recerca > Malalties cròniques, Cirurgia i Cures en Salut

Grup de recerca translacional vascular i renal

Les principals línies de recerca del Grup de Recerca Traslacional Vascular i Renal són:

 • Identificació dels mecanismes moleculars implicats en la progressió de la malaltia renal crònica
  • Aquesta línia de recerca se centra en investigar els mecanismes que condueixen a la pèrdua de la funció renal i a la fibrosi del teixit renal. La línia se centra principalment en els mecanismes de transició epitelial mesenquimal de les cèl·lules tubulars proximals, que condueixen a la cicatrització del ronyó. A més, el grup se centra en els factors de risc implicats en la progressió de l'ERC i en les possibles estratègies per a frenar la seva evolució.
 • Factors implicats en les malalties glomerulars
  • En aquesta línia el grup investiga els canvis fisiopatològics implicats en la malaltia glomerular, principalment relacionats amb la pèrdua de funció dels podocits i en el desenvolupament de nous agents per a tractaments més eficaços.
 • Identificació de factors implicats en l'acceleració de l'aterosclerosi i la calcificació vascular en la malaltia renal crònica
  • En aquesta línia el grup investiga els mecanismes que condueixen a un augment de la incidència de malalties cardiovasculars en pacients amb ERC, i a trobar dianes terapèutiques capaces d'atallar aquest problema.
 • Trastorns del metabolisme mineral i osteodistrofia renal
  • Aquesta línia de recerca se centra en l'estudi de les alteracions minerals i òssies associades a la pèrdua de la funció renal i la seva implicació en el desenvolupament de malalties cardiovasculars. Les alteracions en el metabolisme del fòsfor i del calci comprometen la salut òssia i cardiovascular, que estan estretament relacionades. A nivell estructural i cel·lular, la histomorfometria òssia és el patró d'or per a l'avaluació de la malaltia òssia en pacients renals, permetent analitzar el volum, la mineralització i el remodelat de l'os. A més, aquesta línia aborda l'estudi de l'os com a òrgan endocrí, que exerceix un paper crucial en l'homeòstasi sistèmica. Aquesta recerca abasta les complicacions de la malaltia renal crònica, com l'hiperparatiroïdisme secundari, els trastorns ossis, el desenvolupament de la calcificació vascular, els mecanismes de regulació de la síntesi d'hormones per l'os i la interacció entre l'os i els sistemes cardiovascular i renal.
 • El receptor de la vitamina D en la salut i la malaltia
  • El grup investiga la fisiologia de la vitamina D en els sistemes vascular, renal i ossi, així com les seves alteracions en les malalties renals i vasculars.
 • Obesitat i malalties renals (IP: Milica Bozic)
  • L'obesitat és un problema important de salut mundial i està associada a un risc significatiu de disminució de la funció renal. Les cèl·lules epitelials del túbul proximal renal (RPTEC) semblen ser les més sensibles a la sobrecàrrega de lípids degut a que el túbul proximal utilitza gairebé exclusivament el greix com a font d'energia. La línia de recerca Obesitat i Malalties Renals té com a objectiu: (a) Examinar el paper de les RPTECs en la lesió renal causada per lipotoxicitat; (b) Identificació dels miRNAs clau implicats en el desenvolupament de la malaltia renal relacionada amb l'obesitat i la seva possible utilització com a dianes terapèutiques. En aquesta línia de recerca, combinem estudis in vitro amb un model animal de malaltia in vivo, seqüenciació de nova generació i biòpsies de ronyó humà.
 • El dany renal agut i senescència renal (IP: Milica Bozic)
  • El dany renal agut (DRA) és un factor de risc per la malaltia renal crònica (ERC), amb taxes de mortalitat superiors al 50%. Fins ara no hi ha teràpies efectives pel DRA. Els túbuls renals realitzen funcions essencials de reabsorció i secreció al ronyó, per tant, el dany en aquesta part de la nefrona és un dels mediadors clau del DRA. La línia de recerca de Dany Renal Agut i Senescència Renal té com a objectius: (a) Identificar els mecanismes cel·lulars i moleculars del DRA; (b) Analitzar el paper del túbul proximal en la senescència renal. En aquesta línia de recerca, combinem els estudis in vitro juntament amb un model de ratolí modificat genèticament amb la supressió específica del gen d'interès en el túbul proximal i, també, biòpsies de ronyó humà.
 • Vesícules extracel·lulars en la fisiologia i fisiopatologia renal (IP: Milica Bozic)
  • Aquesta línia de recerca pretén identificar el paper de les vesícules extracel·lulars (VEs) en els processos fisiològics i fisiopatològics del ronyó. Ens centrem en la investigació de l'efecte terapèutic de les VEs sobre el dany renal, així com el seu potencial com a biomarcadors no invasius de la malaltia renal. Aquesta línia de recerca combina l'enfocament in vitro amb un model animal de malaltia in vivo, així com l'anàlisi de biofluids humans.