Recerca > Nutrició, Metabolisme i Estrès Cel·lular

Biologia de sistemes i mètodes estadístics per a la recerca

Les línies estratègiques del nostre grup són:

  1. Desenvolupament de mètodes d'anàlisi de dades en les ciències de la vida.
  2. Desenvolupament d'eines fàcils d'utilitzar per a l'anàlisi i representació de dades.
  3. Sistemes i biologia sintètica de plantes i microorganismes i les seves aplicacions biotecnològiques.
  4. Principis de disseny en biologia.
  5. Projecte Biogenoma de la Terra.