Recerca > Nutrició, Metabolisme i Estrès Cel·lular

Biologia de sistemes i mètodes estadístics per a la recerca

Aquest grup multidisciplinari està format per investigadors multidisciplinaris, amb coneixements que van des de la bioestadística fins a la biologia de sistemes i sintètica. Tot i que també fem recerca en biomedicina, actualment estem ampliant el nostre enfocament per incloure la seguretat alimentària i ambiental, així com els efectes del canvi climàtic sobre les activitats humanes, ja que aquests camps tindran un impacte molt fort a mitjà termini en la salut humana, a través del concepte One Health.

Publicacions destacades

Alves r; Salvadó B; Milo R; Vilaprinyo E; Sorribas A

Maximization of information transmission influences selection of native phosphorelay architectures.

PeerJ 9 -. .

[doi:10.7717/peerj.11558]

Bartolome, J; Alves, R; Solsona, F; Teixido, I

EasyModel: user-friendly tool for building and analysis of simple mathematical models in systems biology.

Bioinformatics 36 976-977. .

[doi:10.1093/bioinformatics/btz659]

Totes les publicacions

Informació de contacte

Rui Carlos Vaqueiro De Castro Alves

Rui Carlos Vaqueiro De Castro Alves

Montserrat Rué Monné

Montserrat Rué Monné

Albert Sorribas Tello

Albert Sorribas Tello

973702441

rui.alves(ELIMINAR)@udl.cat

montserrat.rue(ELIMINAR)@udl.cat

albert.sorribas(ELIMINAR)@udl.cat

Biomedicine II / Biomedicina II
4th floor / 4a planta