Recerca > Nutrició, Metabolisme i Estrès Cel·lular

Biologia de sistemes i mètodes estadístics per a la recerca

Aquest grup multidisciplinari està format per investigadors multidisciplinaris, amb coneixements que van des de la bioestadística fins a la biologia de sistemes i sintètica. Tot i que també fem recerca en biomedicina, actualment estem ampliant el nostre enfocament per incloure la seguretat alimentària i ambiental, així com els efectes del canvi climàtic sobre les activitats humanes, ja que aquests camps tindran un impacte molt fort a mitjà termini en la salut humana, a través del concepte One Health.

Publicacions destacades

Alves r; Salvadó B; Milo R; Vilaprinyo E; Sorribas A

Maximization of information transmission influences selection of native phosphorelay architectures.

PeerJ 9 -. .

[doi:10.7717/peerj.11558]

Bartolome, J; Alves, R; Solsona, F; Teixido, I

EasyModel: user-friendly tool for building and analysis of simple mathematical models in systems biology.

Bioinformatics 36 976-977. .

[doi:10.1093/bioinformatics/btz659]

Totes les publicacions

Responsable/s de grup

Rui Carlos Vaqueiro De Castro Alves

Rui Carlos Vaqueiro De Castro Alves

Montserrat Rué Monné

Montserrat Rué Monné

Albert Sorribas Tello

Albert Sorribas Tello

973702441

rui.alves(ELIMINAR)@udl.cat

montserrat.rue(ELIMINAR)@udl.cat

albert.sorribas(ELIMINAR)@udl.cat

Biomedicine II / Biomedicina II
4th floor / 4a planta