Recerca > Nutrició, Metabolisme i Estrès Oxidatiu

Biologia de sistemes i mètodes estadístics per a la recerca

El grup se centra en dues línies de recerca paral·leles: la Biologia de Sistemes i els Mètodes Estadístics per a la Recerca Mèdica.

La primera desenvolupa recerca en Bioinformàtica i Biologia Computacional, de Sistemes i Sintètica. Es desenvolupen i apliquen eines i mètodes matemàtics per analitzar i integrar grans bases de dates òmiques i clíniques amb l'objectiu de proporcionar una comprensió sistèmica i evolutiva del funcionament dels circuits moleculars de les cèl·lules i organismes.

La línia Mètodes Estadístics per a la Recerca Mèdica desenvolupa i aplica models estadístics per avaluar les intervencions sanitàries i col·labora estretament amb grups de recerca clínica i translacional. Les àrees d'expertesa del grup són el disseny i anàlisi d'estudis, l'avaluació econòmica i mètodes avançats en l'anàlisi de supervivència, així com els models conjunts de dades longitudinals i temps fins a un esdeveniment.

Publicacions destacades

Alves r; Salvadó B; Milo R; Vilaprinyo E; Sorribas A

Maximization of information transmission influences selection of native phosphorelay architectures.

PeerJ 9 e11558-. .

[doi:10.7717/peerj.11558]

Bartolome, J; Alves, R; Solsona, F; Teixido, I

EasyModel: user-friendly tool for building and analysis of simple mathematical models in systems biology.

Bioinformatics 36 976-977. .

[doi:10.1093/bioinformatics/btz659]

Totes les publicacions

Informació de contacte

Rui Carlos Vaqueiro De Castro Alves

Rui Carlos Vaqueiro De Castro Alves

Montserrat Rué Monné

Montserrat Rué Monné

Albert Sorribas Tello

Albert Sorribas Tello

973702441

rui.alves(ELIMINAR)@udl.cat

montserrat.rue(ELIMINAR)@udl.cat

albert.sorribas(ELIMINAR)@udl.cat

Biomedicine II / Biomedicina II
4th floor / 4a planta