Recerca > Malalties cròniques, Cirurgia i Cures en Salut

Grup de Recerca de cures de salut (GRECS)

El grup està format per infermeres i fisioterapeutes de la pràctica clínica (Hospital Universitari Santa Maria-GSS, Hospital Universitari Arnau de Vilanova i Atenció Primària) i professorat (Universitat de Lleida). Les principals àrees de recerca són l'envelliment saludable i actiu i els serveis sanitaris. El Grup de Recerca en Infermeria i Salut participa en diferents projectes a nivell nacional, europeu i internacional. A nivell europeu, els investigadors són socis del projecte TOY (Together Old and Young project): Intergenerational Learning Involving Young Children and Older People (Grundtvig- Lifelonglearning Programme). A nivell nacional i internacional, a través de la col·laboració establerta amb la Unitat d'Investigació en Infermeria i Salut (Investén-isciii), el grup se centra en el Programa de Guies de Millors Pràctiques finançat pel Ministeri de Salut del govern d'Ontario i l'Institut de Salut Carlos III , com a part del Ministeri d'Economia i Hisenda espanyol. Algunes de les directrius desenvolupades i implementades inclouen pràctiques basades en l'evidència per reduir les caigudes en persones grans, el tractament d'úlceres de pressió, la gestió de la incontinència, l'atenció pal·liativa o la gestió del dolor. Com a part del Centre de Col·laboració Espanyola de l'Institut Joanna Briggs, el grup està implicat en la implantació de les Bones Pràctiques Evidents d'Infermeria en diferents entorns clínics, mitjançant un conveni signat entre l'Institut de Salut Carlos III (Unitat d'Investigació en Infermeria i Salut: Investén-isciii) i els sistemes de salut regionals espanyols.

Publicacions destacades

Perez-Acevedo, G; Enric Torra-Bou, Joan; Luisa Manzeno-Canillas, Maria; Bosch-Alcaraz, A

Management of purpura fulminans skin lesions in a premature neonate with sepsis: a case study

JOURNAL OF WOUND CARE 28 198-203. .

[doi:10.12968/jowc.2019.28.4.198]

Granado-Casas, M; Martinez-Alonso, M; Alcubierre, N; Ramirez-Morros, A; Hernandez, M; Castelblanco, E; Torres-Puiggros, J; Mauricio, D

Decreased quality of life and treatment satisfaction in patients with latent autoimmune diabetes of the adult

PeerJ 5 e3928-. .

[doi:10.7717/peerj.3928]

Totes les publicacions

Informació de contacte

Joan Blanco Blanco

Joan Blanco Blanco

Esther Rubinat Arnaldo

Esther Rubinat Arnaldo

973702457

joan.blanco@udl.cat
esther.rubinat@udl.cat

Biomedicine II / Biomedicina II
2nd floor / 2a planta