L’IRBLleida adquireix petit equipament pel personal investigador gràcies al suport de la Diputació de Lleida

S’ha comprat material necessari pel funcionament del dia a dia de l’institut

L'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) ha comprat 7 petits equipaments per facilitar les tasques investigadores del personal de l'institut. L'IRBLleida obté una millora en les seves instal·lacions gràcies a una ajuda de la Diputació de Lleida destinada a la renovació de petit equipament. En concret, la Diputació de Lleida ha ofert una ajuda total de 40.000 € per a aquestes compres, 20.000 € l'any 2023 i 20.000 € l'any 2022. 

Durant el passat 2023, l'IRBLleida va poder realitzar inversions en petits equipaments entre els quals destaquen: 

  • Lector de plaques EPOCH2 localitzat a la sala b3.5 de Biomedicina I: un dispositiu que permet mesurar l'absorbància en placa per l'anàlisi de diferents paràmetres bioquímics.  
  • Autoclau ubicada a la sala de neteja, planta -1 de Biomedicina II: un dispositiu per esterilitzar els instruments i materials dels laboratoris mitjançant calor i pressió, que permet eliminar microorganismes i altres agents infecciosos. 
  • Centrífuga refrigerada localitzada a la sala de cultius 3.16 de Biomedicina II: un equip utilitzat per separar els components d'una mostra utilitzant forces centrífugues a temperatura acondicionada. 

Aquesta ajuda representa el segon any consecutiu en què la Diputació de Lleida recolza l'IRBLleida per la renovació del seu equipament. L'any anterior, les inversions van incloure l'adquisició de: 

  • Geldoc Imagin System ubicat a la sala b0.2 de Biomedicina II: un sistema avançat per la detecció i anàlisi d'aminoàcids i proteïnes.  
  • 3 termocicladors ubicats a les sales b0.2, b1.3 de Biomedicina I i a la sala b2.12 de Biomedicina II: uns aparells que permeten l'amplificació d'àcids nucleics mitjançant la tècnica de PCR (reacció en cadena de la polimerasa).  

A través d'aquesta col·laboració continuada amb l'IRBLleida, la Diputació de Lleida mostra el seu suport cap a l'avenç de la ciència i la tecnologia. 

El petit equipament es troba ubicat a l'edifici Biomedicina