Un projecte de l'IRBLleida, seleccionat com a Projecte Col·laboratiu de R+D+I a Catalunya

Forma part del Pla Complementari de Biotecnologia Aplicada a Salut

El projecte 'Validation of BP-EVs as a next-generation compound delivery platform for targeted release within the Central Nervous System (EVBRAINTARGET)' liderat pel responsable del grup de recerca +Pec Proteomics de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, Xavier Gallart, ha estat un dels 16 Projectes Col·laboratius de R+D+I a Catalunya seleccionats en el marc del Pla Complementari de Biotecnologia Aplicada a Salut. Aquest Pla comptarà amb un pressupost total de més de 3,5 milions d'euros procedents del Ministeri de Ciència i Innovació i la Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració dels fons NextGenerationEU.

Els Plans Complementaris són un nou instrument del Ministeri de Ciència i Innovació dirigit a establir col·laboracions amb les Comunitats Autònomes (CCAA) en accions de R+D+I, amb la finalitat de crear sinergies, alinear l'execució de fons i establir prioritats comunes.

El Pla Complementari de Biotecnologia Aplicada a la Salut és un programa estratègic de recerca vehiculat a través dels denominats Plans Complementaris del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, i s'orienta al desenvolupament d'eines per al diagnòstic, pronòstic i teràpies avançades -o dirigides-, en medicina personalitzada. Està cofinançat i cogovernat per les mateixes CC.AA., per a fer front a alguns dels majors reptes en salut com el càncer, les malalties associades al procés d'envelliment, les malalties infeccioses i les malalties minoritàries.

Per a complir amb aquests objectius, el projecte compta, actualment, amb entitats públiques i privades sense ànim de lucre, de set comunitats autònomes, entre les quals es troben: País Basc, Catalunya, Castella-la Manxa, Galícia, Extremadura, Andalusia i Aragó.

Aquest consorci de recerca biotecnològica en salut és un dels més grans de la història d'Espanya, i millor dotat econòmicament, amb un pressupost de més de 37 milions d'euros.

De la primera crida per a formar aliances entre Catalunya i altres comunitats autònomes i presentar Projectes Col·laboratius, el Comitè Científic Estatal del Pla Complementari, coordinat per l'IBEC, ha prioritzat 16 projectes que es duran a terme entre 32 entitats de recerca bàsica i clínica: 20 de Catalunya, 4 del País Basc, 3 de Galícia i 5 d'Andalusia.

Aquests Projectes Col·laboratius impulsaran la recerca en medicina personalitzada i de precisió del futur, fomentant la col·laboració entre entitats de recerca de ciència bàsica i clínica, amb la finalitat d'accelerar la translació clínica dels coneixements adquirits en el laboratori. Els 3,5 milions d'euros es destinaran, principalment, en:

  • El desenvolupament i implementació de models integrats d'intel·ligència artificial amb els quals serà possible predir el risc de determinades malalties, com, per exemple, Diabetis de Tipus 2, per a establir protocols clínics de prevenció basats en l'estil de vida de cada individu.
  • La creació de noves estratègies per al desenvolupament de teràpies contra el càncer de mama a través de tècniques transcriptómiques de cèl·lula única (single cell), contribuint a una millor comprensió dels complexos mecanismes que regeixen les interaccions entre el tumor i les cèl·lules immunes.
  • El desenvolupament nous mètodes per al garbellat de fàrmacs que ajudin a accelerar el descobriment de noves dianes terapèutiques per al tractament de diverses malalties (tumors primaris del sistema nerviós, anèmia de Fanconi...).
  • La utilització de diferents models cel·lulars per a la cerca de noves opcions terapèutiques per a determinades malalties, com, per exemple, càncer ossi en pacients joves.
  • L'avanç en el desenvolupament de models humans preclínics (organoides) que reprodueixin diferents estadis i la fisiopatologia de malalties, com la malaltia del fetge gras no alcohòlic, de manera que sigui possible identificar noves dianes terapèutiques i fàrmacs per al seu tractament.
  • L'impuls de noves aproximacions per al tractament de l'Alzheimer, a través de l'ús i estudi de nanomedicines que permetin creuar la barrera hematoencefàlica i la seva utilització en models animals i in vitro.
  • El desenvolupament de tècniques avançades per a la millora de processos quirúrgics, com, per exemple, models biomecànics avançats per a cirurgia maxil·lofacial, i tècniques de realitat virtual i augmentada i impressió 3D, per a poder realitzar simulacions i pràctiques en processos quirúrgics complexos en pediatria oncològica.

Per a executar aquestes accions, el finançament del Pla Complementari permetrà la incorporació de 20 investigadors, contribuint a la contractació i formació de personal altament qualificat en el sector biomèdic. El procés de selecció, coordinat per l'IBEC, estarà obert entre el 22 de novembre i el 22 de desembre.

L'Institut de Bioingenieria de Catalunya (IBEC) ha estat el coordinador del Comitè Científic Estatal.

Imatge del grup de recerca +Pec Proteomics