El catedràtic de la UdL i investigador de l’IRBLleida, Anton Aluja, assessor de la comissió d’interpel·lacions de recursos de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

S’encarregarà d’emetre informes de revisió de l’àmbit de Psicologia

El catedràtic de psicologia de la Universitat de Lleida (UdL) i responsable del grup de recerca Neurocognició, psicobiologia de la personalitat i genètica de la conducta de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida), Anton Aluja Fabregat, ha estat nomenat assessor de la comissió d'interpel·lacions de recursos de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). Aluja ha estat nomenat i comparteix aquesta responsabilitat amb el catedràtic de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, Eugenio García-Albe.

"Aquest encàrrec és un important mèrit professional i també per a les institucions com la UdL i l'IRBLleida, ja que només dos catedràtics de psicologia poden assessorar sobre recursos d'acreditacions o sexennis" ha explicat l'investigador.

La Comissió d'Apel·lacions de l'AQU Catalunya és l'únic òrgan que té la funció de resoldre els recursos d'alçada interposats contra els acords de la Comissió d'Avaluació de la Recerca i de les altres comissions d'avaluació, certificació i acreditació. Per tant, s'encarrega de revisar els recursos presentats en les avaluacions de professorat i en les avaluacions institucionals. Els revisors s'encarregaran d'emetre informes tècnics sobre els recursos en Psicologia per la Comissió d'Apel·lacions per un període de quatre anys.

Aluja és avaluador de l'AQU i de l'Agència Nacional d'Avaluació i Prospectiva (ANEP) de la Secretaria General de Recerca del Ministeri de Ciència i Innovació d'Espanya. També és expert en avaluació de productivitat científica i promotor i coordinador de les webs www.produ-science.udl.cat i www.psy-wos.es.

El catedràtic de psicologia de la Universitat de Lleida (UdL) i responsable del grup de recerca Neurocognició, psicobiologia de la personalitat i genètica de la conducta de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida), Anton Aluja Fabregat