Recerca > Epidemiologia, Malalties infeccioses i Salut pública

ERLab, recerca en urgències i emergències

  • Recerca d'Urgència Clínica: liderada per les doctores Ana Vena i Maria Vildrosa, realitza recerca en l'àmbit assistencial de la Urgència. Acomplint projectes en medicina respiratòria, cardiologia o cures.
  • Recerca Social: liderada per la doctora Rosa Maria Pérez, en aquesta àrea realitzem recerca en l'àmbit de les intoxicacions, i medicina legal, especialment documentació clínica. I també tota l'àrea de recerca associada a les agressions.
  • Recerca en Urgència Climàtica i Salut Pública: liderada pel doctor Oriol Yuguero, és una àrea de recerca en pacient politraumatitzat, i també en projectes en els quals avaluem l'impacte del canvi climàtic en la reagudització de determinades malalties. Així com tota la recerca en l'àmbit de les malalties infeccioses i contagioses.