Recerca > Càncer

Oncologia Molecular

El principal interès del nostre laboratori és l'estudi dels esdeveniments moleculars que subjeuen al procés oncogénico, especialment en el càncer colorectal, gàstric i de cap i coll. Aprofundir en el coneixement dels mecanismes moleculars responsables del procés tumorigénico és essencial per a millorar el diagnòstic i el tractament d'aquests pacients. També estem interessats en la identificació de nous biomarcadores capaços de predir la resposta terapèutica, contribuint així a la personalització del tractament dels pacients amb càncer colorectal. Finalment, explorem noves opcions terapèutiques per a la malaltia d'inclusió de microvellositats (MVID), una greu malaltia intestinal rara.

Membres

 • Responsable: Dr. Diego Arango del Corro
 • Científica sènior: Dr. Águeda Martínez Barriocanal
 • Investigadora Postdoctoral: Dr. Valentina Maggio
 • Estudiant en formació: Estefania Anguita Espinosa
 • Estudiant en formació: Li Jing
 • Tècnica de laboratori: Rocio Nieto Raya
 • Tècnica de laboratori: Elia García Vidal

Publicacions destacades

 1. RHOA inactivation enhances Wnt signalling and promotes colorectal cancer. Rodrigues P, Macaya I, Bazzocco S, Mazzolini R, Andretta E, Dopeso H, Mateo-Lozano S, Bilić J, Cartón-García F, Nieto R, Suárez-López L, Afonso E, Landolfi S, Hernandez-Losa J, Kobayashi K, Ramón y Cajal S, Tabernero J, Tebbutt NC, Mariadason JM, Schwartz S Jr, Arango D. Nat Commun. 2014 Nov 21;5:5458. doi: 10.1038/ncomms6458
 2. Mechanisms of inactivation of the tumour suppressor gene RHOA in colorectal cancer. Dopeso H, Rodrigues P, Bilic J, Bazzocco S, Cartón-García F, Macaya I, de Marcondes PG, Anguita E, Masanas M, Jiménez-Flores LM, Martínez-Barriocanal Á, Nieto R, Segura MF, Schwartz S Jr, Mariadason JM, Arango D. Br J Cancer. 2018 Jan;118(1):106-116. doi: 10.1038/bjc.2017.420
 3. Highly Expressed Genes in Rapidly Proliferating Tumor Cells as New Targets for Colorectal Cancer Treatment. Bazzocco S, Dopeso H, Carton-Garcia F, Macaya I, Andretta E, Chionh F, Rodrigues P, Garrido M, Alazzouzi H, Nieto R, Sanchez A, Schwartz S Jr, Bilic J, Mariadason JM, Arango D. Clin Cancer Res. 2015 Aug 15;21(16):3695-704. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-14-2457
 4. Loss of the EPH receptor B6 contributes to colorectal cancer metastasis. Mateo-Lozano S, Bazzocco S, Rodrigues P, Mazzolini R, Andretta E, Dopeso H, Fernández Y, Del Llano E, Bilic J, Suárez-López L, Macaya I, Cartón-García F, Nieto R, Jimenez-Flores LM, de Marcondes PG, Nuñez Y, Afonso E, Cacci K, Hernández-Losa J, Landolfi S, Abasolo I, Ramón Y Cajal S, Mariadason JM, Schwartz S Jr, Matsui T, Arango D. Sci Rep. 2017 Mar 6;7:43702. doi: 10.1038/srep43702
 5. Investigation of the role of tyrosine kinase receptor EPHA3 in colorectal cancer. Andretta E, Cartón-García F, Martínez-Barriocanal Á, de Marcondes PG, Jimenez-Flores LM, Macaya I, Bazzocco S, Bilic J, Rodrigues P, Nieto R, Landolfi S, Ramon Y Cajal S, Schwartz S, Brown A, Dopeso H, Arango D. Sci Rep. 2017 Feb 7;7:41576. doi: 10.1038/srep41576
 6. Myo5b knockout mice as a model of microvillus inclusion disease. Cartón-García F, Overeem AW, Nieto R, Bazzocco S, Dopeso H, Macaya I, Bilic J, Landolfi S, Hernandez-Losa J, Schwartz S Jr, Ramon y Cajal S, van Ijzendoorn SC, Arango D. Sci Rep. 2015 Jul 23;5:12312. doi: 10.1038/srep12312
 7. A molecular mechanism underlying genotype-specific intrahepatic cholestasis resulting from MYO5B mutations. Overeem AW, Li Q, Qiu YL, Carton-Garciá F, Leng C, Klappe K, Dronkers J, Hsiao NH, Wang JS, Arango D, van IJzendoorn SCD. Hepatology. 2019 Nov 21. doi: 10.1002/hep.31002
 8. Loss of MYO5B expression deregulates late endosome size which hinders mitotic spindle orientation. Leng C, Overeem AW, Cartón-Garcia F, Li Q, Klappe K, Kuipers J, Cui Y, Zuhorn IS, Arango D, van IJzendoorn SCD. PLoS Biol. 2019 Nov 4;17(11):e3000531. doi: 10.1371/journal.pbio.3000531
 9. Glucocorticoids and myosin5b loss of function induce heightened PKA signaling in addition to membrane traffic defects. Forteza R, Ahsan MK, Cartón-García F, Arango D, Ameen NA, Salas PJ. Mol Biol Cell. 2019 Dec 15;30(26):3076-3089. doi: 10.1091/mbc.E18-07-0415
 10. Tumor Expression of Cyclin-Dependent Kinase 5 (Cdk5) Is a Prognostic Biomarker and Predicts Outcome of Oxaliplatin-Treated Metastatic Colorectal Cancer Patients. Ruiz de Porras V, Bystrup S, Cabrero-de Las Heras S, Musulén E, Palomero L, Alonso MH, Nieto R, Arango D, Moreno V, Queralt C, Manzano JL, Layos L, Bugés C, Martinez-Balibrea E. Cancers (Basel). 2019 Oct 11;11(10). pii: E1540. doi: 10.3390/cancers11101540
 11. DUSP5 is methylated in CIMP-high colorectal cancer but is not a major regulator of intestinal cell proliferation and tumorigenesis. Tögel L, Nightingale R, Wu R, Chüeh AC, Al-Obaidi S, Luk I, Dávalos-Salas M, Chionh F, Murone C, Buchanan DD, Chatterton Z, Sieber OM, Arango D, Tebbutt NC, Williams D, Dhillon AS, Mariadason JM. Sci Rep. 2018 Jan 29;8(1):1767. doi: 10.1038/s41598-018-20176-9
 12. Dual Targeting of Bromodomain and Extraterminal Domain Proteins, and WNT or MAPK Signaling, Inhibits c-MYC Expression and Proliferation of Colorectal Cancer Cells. Tögel L, Nightingale R, Chueh AC, Jayachandran A, Tran H, Phesse T, Wu R, Sieber OM, Arango D, Dhillon AS, Dawson MA, Diez-Dacal B, Gahman TC, Filippakopoulos P, Shiau AK, Mariadason JM. Mol Cancer Ther. 2016 Jun;15(6):1217-26. doi: 10.1158/1535-7163.MCT-15-0724
 13. Fluorescent CSC models evidence that targeted nanomedicines improve treatment sensitivity of breast and colon cancer stem cells. Gener P, Gouveia LP, Sabat GR, de Sousa Rafael DF, Fort NB, Arranja A, Fernández Y, Prieto RM, Ortega JS, Arango D, Abasolo I, Videira M, Schwartz S Jr. Nanomedicine. 2015 Nov;11(8):1883-92. doi: 10.1016/j.nano.2015.07.009
 14. The intestinal epithelial cell differentiation marker intestinal alkaline phosphatase (ALPi) is selectively induced by histone deacetylase inhibitors (HDACi) in colon cancer cells in a Kruppel-like factor 5 (KLF5)-dependent manner. Shin J, Carr A, Corner GA, Tögel L, Dávalos-Salas M, Tran H, Chueh AC, Al-Obaidi S, Chionh F, Ahmed N, Buchanan DD, Young JP, Malo MS, Hodin RA, Arango D, Sieber OM, Augenlicht LH, Dhillon AS, Weber TK, Mariadason JM. J Biol Chem. 2015 Jun 19;290(25):15392. doi: 10.1074/jbc.A114.557546
 15. Colorectal cancer cell lines are representative models of the main molecular subtypes of primary cancer. Mouradov D, Sloggett C, Jorissen RN, Love CG, Li S, Burgess AW, Arango D, Strausberg RL, Buchanan D, Wormald S, O'Connor L, Wilding JL, Bicknell D, Tomlinson IP, Bodmer WF, Mariadason JM, Sieber OM. Cancer Res. 2014 Jun 15;74(12):3238-47. doi: 10.1158/0008-5472.CAN-14-0013

Informació de contacte

Diego Arango Del Corro

Diego Arango Del Corro

Biomedicine I / Biomedicina I
4th floor / 4a planta
Lab b4.8