Recerca > Neurociències

Desenvolupament i evolució del cervell

El grup està usant una aproximació de la biologia evolutiva del desenvolupament per intentar resoldre el trencaclosques de l?amigdala. Hem demostrat que l'amígdala té una organització similar a la d'un mosaic, i que cadascuna de les seves subdivisions anatòmiques inclou diferents subtipus neuronals que s'originen en diferents dominis progenitors. Partint d'aquesta base, estem investigant per entendre la relació existent entre l'origen embrionari i el fenotip madur de les neurones, i així ajudar a desxifrar l'organització funcional de les xarxes neurals implicades en el control de les emocions i la sociabilitat.

Informació de contacte

Loreta Medina Hernandez

Loreta Medina Hernandez