Recerca > Neurociències

Desenvolupament i evolució del cervell

El grup està usant una aproximació de la biologia evolutiva del desenvolupament per intentar resoldre el trencaclosques de l’amígdala. Hem demostrat que l'amígdala té una organització similar a la d'un mosaic, i que cadascuna de les seves subdivisions anatòmiques inclou diferents subtipus neuronals que s'originen en diferents dominis progenitors. Partint d'aquesta base, estem investigant per entendre la relació existent entre l'origen embrionari i el fenotip madur de les neurones, i així ajudar a desxifrar l'organització funcional de les xarxes neurals implicades en el control de les emocions i la sociabilitat.

Publicació destacada

Medina L; Abellán A; Desfilis E

Contribution of Genoarchitecture to Understanding Hippocampal Evolution and Development

BRAIN BEHAVIOR AND EVOLUTION 90 25-40. .

[doi:10.1159/000477558]

Totes les publicacions

Informació de contacte

Loreta Medina Hernandez

Loreta Medina Hernandez